Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Contractuelen

Inhoudstafel

  • Aanvraag

    Je kan alle details over de aanvraagprocedure terugvinden in de Omzendbrief VI nr 2019/281 van 21 oktober 2019 - Artikel 100, §2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 - Hervatting van een aangepaste werkzaamheid met toelating van de adviserend arts van het RIZIV.

  • Gevolgen

    • Recht op wedde: ja, in verhouding tot de prestaties aangevuld met een arbeidsongeschiktheidsuitkering als er een toelating is van de adviserend arts van het ziekenfonds
    • Recht op weddeverhoging: ja
    • Vermindering jaarlijks vakantieverlof  ja, in verhouding tot je prestaties.