Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Basistraject voor federale aankopers

Dit opleidingstraject is bedoeld voor medewerkers van de federale overheid (FOD, POD, ION, OISZ) met de functie van federale aankoper. Dat wil zeggen dat ze zich voltijds met overheidsopdrachten bezighouden bij een aankoopdienst of juridische dienst en dat ze alle stappen van het overheidsopdrachtenproces beheren (formuleren van de behoefte – opmaak van de opdrachtdocumenten – plaatsingsprocedures – opvolging en controle van de uitvoering van de overeenkomsten met de overheid).

Praktische info

Het traject zal over meerdere weken gespreid worden (zie programma (PDF, 84.5 KB))

Klassikale opleiding:

FOD Beleid en Ondersteuning – WTC III 

Simon Bolivarlaan 30, bus 1

1000 Brussel 

Code

STADMCPNRXNT

Contact

secretary@bosa.fgov.be 

 02 740 73 23

 • Pluspunten

  • De modules in het traject behandelen alle aspecten van het aankoopgebeuren binnen de overheid.
  • De opleiding is zowel theorie- als praktijkgericht. De deelnemers worden ondergedompeld in de praktijk: daarbij worden reële cases geanalyseerd en van daaruit worden de juiste conclusies getrokken.
 • Voor wie?

  Dit opleidingstraject is bedoeld voor medewerkers van de federale overheid die werkzaam zijn als federale aankoper bij een aankoopdienst of een dienst die zich hoofdzakelijk bezighoudt met overheidsopdrachten.

 • Voorkennis

  Om het traject te kunnen volgen: 

  Moet je eerst slagen voor een kennisproef: je moet ten minste 60% halen om je te mogen inschrijven. Je hebt twee kansen. Slaag je jammer genoeg niet van de eerste keer, dan krijg je 5 dagen later nog een herkansing. Als je van de tweede keer slaagt, kan je je daarna toch nog inschrijven.  

  Als je niet geslaagd bent voor de herkansing, dan zul je uitgenodigd worden om één van de twee onderstaande opleidingen te volgen en daarna kan je opnieuw je kans wagen voor de kennisproef die toegang geeft tot de volgende editie van het opleidingstraject.

 • Op het programma

  1. Module begroting   

  Deze module is bedoeld om federale aankopers algemene kennis bij te brengen over begrotingsaspecten zoals:  

  • de verschillende stappen die de federale aankoper moet volgen
  • wie is gemachtigd om het uitgaveproces op te starten en uit te voeren
  • wat moet een vastleggingsdossier bevatten
  • waar budget vinden en wat is de budgettaire impact
  • hoe een begrotingstabel lezen
  • wat als de kredieten ontoereikend zijn
  • de verschillende toelatingen voorafgaand aan een uitgave, conform de reglementaire drempels
  • de verschillende partijen die tussenkomen bij overheidsuitgaven
  • aanpak voor oplevering en vereffening tot op het moment van betaling van de uitgave. 

  2. Marktonderzoek voor overheidsopdrachten 

  Bij het beheren van overheidsopdrachten is marktconsultatie een fundamentele fase bij de uitvoering van een overheidsopdracht. Deze fase wordt te vaak over het hoofd gezien. Aan het einde van deze opleiding, zal je over de nodige kennis en tips & tricks beschikken die nodig zijn om een efficiënte marktconsultatie te doen. De volgende aspecten zullen o.a. aan bod komen:   

  • het wettelijk kader van de voorafgaande marktconsultatie en naleven van de principes
  • informatie die al dan niet moet worden gecommuniceerd aan de bevraagde ondernemers
  • te detecteren informatie om zijn overheidsopdracht goed te kunnen beheren
  • waar en hoe ondernemers en pertinente informatie vinden?
  • een marktconsultatie afspraak voorbereiden
  • kunnen werken met de verzamelde informatie
  • praktijkcases. 

  3. Overheidsopdrachten voor gevorderden  

  Alle aspecten van de plaatsingsprocedure komen aan bod in deze opleiding. Aan de hand van cases en oefeningen leer je o.a. om:  

  • makkelijk info op te zoeken over de reglementering inzake overheidsopdrachten
  • de juiste terminologie te gebruiken
  • de juiste plaatsingsprocedure te kiezen
  • de verschillende stappen van een plaatsingsprocedure uit te voeren
  • de fouten in dossiers op te sporen en te verbeteren.  

   4. Verantwoord aankopen  

  In deze module ontdek je de verschillende mogelijkheden die geboden worden door de wet overheidsopdrachten en de omzendbrief duurzame aankopen (16 mei 2014)

  5. Uitvoering van overheidsopdrachten voor leveringen en diensten  

  In deze module komen de volgende punten aan bod:  

  • de regels in verband met afwijkingen
  • de regels in verband met de borgtocht
  • de verschillende termijnen in de uitvoeringsfase
  • de rechtsmiddelen van de aanbestedende overheid in geval van incidenten bij de uitvoering.