Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

​Beheer van het onthaal (loket, telefoon…) ​

Je werkt als onthaalmedewerker. Je hebt dus regelmatig contact met burgers “face to face” of via de telefoon. In deze opleiding krijg je methoden en technieken om je nog te verbeteren in je job en leer je om te gaan met moeilijk situaties.

Code

STCOMC9MLXNT
 • Practical information

  Klassikale of online opleiding    

  Duur: 2 dagen  

  Plaats van de klassikale opleiding:  

  FOD Beleid en Ondersteuning – WTC III   

  Simon Bolivarlaan 30   

  1000 Brussel   

  Code

  Contact

  Heb je vragen?

  Contacteer ons

 • Pluspunten

  Praktische opleiding 

  Het programma omvat talrijke oefeningen en praktijkcases. Je kunt dus oefenen in de veilige omgeving van de opleiding.   

  Uitwisseling van ervaringen en beste praktijken 

  Je groep zal bestaan uit collega's van andere federale organisaties. Dit is een unieke gelegenheid om ervaringen, mogelijke problemen en goede praktijken met elkaar uit te wisselen. 

 • Voor wie ?

  Voor alle medewerkers die in een onthaaldienst werken: aan een balie, in een kantoor, aan de telefoon... 

 • Op het programma

  Deze onderwerpen worden tijdens de opleiding behandeld:  

  • een klantgerichte houding 

  • kennis, vaardigheden en knowhow van de onthaalmedewerker 

  • opdrachten van de onthaalmedewerker: oriënteren, informeren, adviseren en begeleiden 

  • regels voor het geven van duidelijke informatie 

  • actief luisteren 

  • non-verbale communicatie 

  • vraagstellingstechnieken 

  • herformulering 

  • assertief en niet agressief communiceren 

  • moeilijk gedrag en methodes om daar positief mee om te gaan 

  • professioneel telefoonbeheer 

  • omgaan met multitasking