Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

​​Bemiddeling voor preventieadviseurs psychosociale aspecten en vertrouwenspersonen​

Het belang van alternatieve methoden van conflictbeheersing en -oplossing neemt toe, en in het bijzonder het belang van bemiddeling, zowel op sociaal als op psychosociaal gebied, individueel of collectief. Om dit proces in goede banen te leiden en zo de sociale band tussen de partijen te herstellen, is een kwalitatieve opleiding voor professionals noodzakelijk.

Opleidingsdomein

Plaats

Code

STWELHP1ZXNT
 • Pluspunten

  Een opleiding die theorie en praktijk combineert om:  

  • je bemiddelingsvaardigheden als psychosociale preventieadviseur of vertrouwenspersoon te verbeteren zodat je beter kan omgaan met de uitdagingen van interpersoonlijke relaties op het werk

  • de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om in te grijpen in conflictsituaties of crisismomenten 

  • je sleutelrol te versterken om een gezonde, respectvolle en bevredigende werkomgeving voor iedereen te bevorderen.  

  Je hebt de mogelijkheid om deel te nemen aan individuele coaching om deze vaardigheid verder te oefenen en je aanpak van bemiddeling/conflictmanagement verder te ontwikkelen.

 • Voor wie?

  Voor preventieadviseurs psychosociale aspecten en vertrouwenspersonen.

 • Op het programma

  Deze opleiding is gebaseerd op theoretische en praktische benaderingen van bemiddeling en conflicten:

  • Sociologische en psychologische benadering van conflicten en mensen in conflict 

  • De fasen van een conflict, de problemen en risico's, de positieve en negatieve aspecten 

  • Houding en rol van de bemiddelaar 

  • Proces (fasen), voorwaarden en modaliteiten van bemiddeling 

  • Instrumenten en technieken: actief luisteren, systemisch denken, NVC, ... 

  • Te ondernemen acties  

  • Interacties 

  • Scripts en de te volgen structuur 

  • Speciale gevallen 

  • Onderscheid met therapieën, coaching, maatschappelijk werk, management... 

  • Groepsoefeningen, casestudies, rollenspelen, advies... 

  • ...

 • Practical information

  Duur: 2 dagen  

  Plaats: FOD Beleid en Ondersteuning

  WTC III  

  Simon Bolivarlaan 30, bus 1

  1000 Brussel

  Code

  Contact

  Heb je vragen?

  Contacteer ons