Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Co-lab organisatiebeheersing

In de self-service organisatiebeheersing ontdekte je wat organisatiebeheersing is, de toegevoegde waarde ervan voor de organisatie, de stappen om het in jouw organisatie te implementeren en de betrokken actoren en tools. Wil je die theorie nu in praktijk brengen en je ervaring delen? De co-lab organisatiebeheersing is een opleiding van 2 dagen. Het programma van de co-lab krijgt samen met jou vorm, met een echte case die jij aanbrengt als uitgangspunt. 

Opleidingsdomein

Plaats

Code

STMGTICONXNT
 • Pluspunten

  Praktijkgericht

  De co-lab wordt opgebouwd rond ervaring van de deelnemers. Zo kun je de inzichten die je tijdens deze sessies hebt opgedaan onmiddelijk in de praktijk omzetten. De theorie, die je in de self-service terugvindt, wordt niet herhaald tijdens de opleiding, maar dient als basis om concrete antwoorden te vinden betreffende het uitvoeren van organisatiebeheersing op het terrein.

  Ervaringsdeskundigen

  De begeleiding van de co-lab gebeurt door federale ambtenaren met jaren ervaring met organisatiebeheersing. Ze kennen de context van de federale overheid en gaan met jou concreet op zoek naar de meest gepaste strategiën om organisatiebeheersing toe te passen in je dienst/organisatie.

 • Voor wie?

  • Voor het management en beheersondersteunende diensten
  • Voor personen die een actieve rol spelen op het vlak van organisatiebeheersing zoals de coördinatoren organisatiebeheersing en de Risk Officers.
 • Voorkennis

  • basiskennis van organisatiebeheersing
  • basiskennis van procesmanagement
  • kennis van de strategische doelstellingen van je organisatie en van de tools om de uitvoering van die doelstellingen op te volgen: mission statement, bestuursovereenkomst, KPI, Balanced Scorecard, …

  Je moet ook slagen voor de test. Je bereidt je voor op de test door goed het referentiemateriaal van de self-service organisatiebeheersing door te nemen.

 • Op het programma

  Tijdens de co-lab gaan we praktisch aan de slag met de tools die werden aangereikt in de self-service:

  • Je ervaart de mogelijkheden die een maturiteitsscan biedt om na te gaan hoe matuur de organisatiebeheersing binnen jouw organisatie is.

  • Je overloopt een handige checklist waarbij de randvoorwaarden in kaart worden gebracht om organisatiebeheersing te verankeren binnen jouw organisatie.

  • Om ieders rol rond organisatiebeheersing te verduidelijken gaan we vervolgens aan de slag met de RASCI-tool.  

  • Je deelt jouw ervaring met een tool en we evalueren samen de mogelijkheden die deze tool biedt. 

  • Je maakt een risicoanalyse-oefening waarbij gestart wordt met de identificatie van de risico’s op basis van een case. De evaluatie van de risico’s verloopt vervolgens in verschillende stappen. Opnieuw is er tijd om jouw ervaring hiermee te delen in de groep. 

  • Afsluiten doe je met een rollenspel. Bedoeling is om te leren anderen te overtuigen van het belang van organisatiebeheersing en de juiste argumenten hierbij te vinden. 

  Doorheen de co-lab stel je een actieplan op, waar je nieuwe ideeën en inspiratie kan invullen. We overlopen dit op het einde van de co-lab.

  Om je leerproces te ondersteunen worden de volgende onderwijsmethodes gebruikt:

  • casestudy’s
  • interactie/uitwisseling met collega’s-managers en collega’s die actief zijn inzake  managementondersteuning

  individuele en collectieve oefeningen

 • Practical information

  Klassikale opleiding

  Duur: 2 dagen 

  Plaats: FOD BOSA, WTC III

  Simon Bolivarlaan 30, bus 1

  1000 Brussel

  Je schrijft je in nadat je geslaagd bent voor de test. Je toont daarmee dat je de basiskennis hebt om de co-lab te volgen. Naar de Instaptest co-lab_organisatiebeheersing (je komt terecht op de e-campus waar je moet inloggen).

  Code

  Contact

  Heb je vragen ?

  Contacteer ons