Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Competentiebilan

Je bent ingeschreven voor een re-integratietraject na een afwezigheid wegens ziekte?

Dan kun je een competentiebilan aanvragen ter ondersteuning van je terugkeer naar de werkplek. Op basis van individuele gesprekken en eventueel een aantal tests krijg je een duidelijker beeld van je competenties, middelen en interesses, en zie je perspectieven qua beroepsoriëntatie en ontwikkelingsacties. 

Ben je een HR-afdeling? Je kunt een competentiebilan aanvragen voor een medewerker.

Opleidingsdomein

Code

STPEFBFOIXNC
 • Practical information

  Nadat je je aanvraag hebt ingediend nemen we contact met je op om je aanvraag toe te lichten en je competentiebilan in te plannen. 

   Je competentiebilan kan fysiek of online verlopen.

  Code

  Contact

  Heb je vragen?

  Contacteer ons

 • Pluspunten

  • Een hulpmiddel bij de carrièreswitch: het competentiebilan maakt je bewust van je competenties, geeft een duidelijk zicht op je carrièrekeuzes en opent perspectieven om een nieuwe richting in te slaan. Met het competentiebilan krijg je dus een bredere kijk op je inzetbaarheid, rekening houdend met geboden kansen en individuele beperkingen. 

  • Een schriftelijk verslag dat je als basis kunt gebruiken om in dialoog te gaan met je organisatie en je carrière in de gewenste richting te sturen. 

  • Een responsabiliserende benadering: op basis van zelfreflectie ga je je competentiebilan actief voorbereiden. 

  • Afstand nemen: door zelf je ervaringen, competenties, interesses en motivatie te analyseren, kun je je zelfkennis vergroten, meer afstand nemen en je beter profileren. 

  • Een aanvullende tool ter ondersteuning van loopbaanbegeleiding die aansluit op een context waarin de hele loopbaan lang op oriëntatie en welzijn op het werk wordt gefocust. 

  • Een combinatie van tools en tests die aan de behoeften en de context kunnen worden aangepast en de van het bilan versterken. Bepaalde technische competenties worden objectief gemeten aan de hand van gevalideerde en betrouwbare tests. 

 • Voor wie ?

  Voor alle medewerkers die zijn ingeschreven voor een formeel re-integratietraject na afwezigheid door ziekte bij de preventieadviseur-arbeidsarts.

  Je kan ook in een aantal andere situaties een competentiebilan volgen. In deze gevallen kan het competentiebilan enkel aangevraagd worden door je HR-dienst: 

  • Je komt terug na een ononderbroken afwezigheid van meer dan 3 maanden wegens ziekte 
  • Je komt terug na een ononderbroken afwezigheid van meer dan 12 maanden (uitzondering: verlof gekoppeld aan de bescherming van het moederschap en het ouderschapsverlof of het verlof voor opdracht) 
  • Je bent door Medex definitief ongeschikt verklaard voor je huidige functie maar geschikt voor de uitoefening van een andere functie (beslissing A4) 
  • Je bent je functie verloren door de herstructurering van je dienst 
  • Je functie is grondig gewijzigd door een reorganisatie 
  • Je bent onvrijwillig overgeplaatst (ambtshalve mutatie) 
 • Op het programma

  Het competentiebilan verloopt in verschillende stappen: 

  Onthaal 

  Je begeleider neemt contact op met jou om het kader te bepalen en de rollen, de doelstellingen en het verloop van het competentiebilan duidelijk te maken. Je bevestigt je engagement om deel te nemen aan het competentiebilan. We bezorgen je de oefening in zelfreflectie. 

  Verkenning: analyse en identificatie van de motivatie, competenties en vaardigheden 

  • Oefening in zelfreflectie: tijdens deze oefening buig je je over de competenties die je in je huidige en vorige hebt verworven en ontwikkeld. Het gaat erom je te doen nadenken over je theoretische kennis (weten), je praktische vaardigheden (kunnen) en je gedrag en attitudes (doen). Ook de werkomgeving waarin je het best functioneert en de taken die je energie geven, worden verkend. 

  • Gesprek: tijdens het gesprek van ongeveer 2 uur, bespreek je met je begeleider de oefening in zelfreflectie die je vooraf hebt gemaakt. Met open vragen peilt de begeleider naar je motivatie, interesses, professionele parcours, opleidingen en competenties. Bepaalde generieke competenties worden getest met de STARR-interviewmethode.

  • Tests: er kunnen verschillende tests worden voorgesteld om bepaalde generieke of technische competenties te evalueren (zoals kunnen werken met het office-pakket, digitale competenties of schriftelijke communicatie). 

  Feedback: mondelinge feedback en schriftelijke samenvatting 

  Met het feedbackgesprek van ongeveer 1 uur, wordt het competentiebilan afgesloten. Tijdens dat gesprek overloopt de begeleider samen met jou de volledige samenvatting en geeft hij mondeling feedback. De samenvatting omvat het professionele parcours en de opleidingen, de onderzochte competenties en ontwikkelings- en oriënteringspistes.

 • Meer lezen

  Werk je op een hr-afdeling en wil je een competentiebilan aanvragen voor een van je werknemers? Bekijk dan ons dienstenaanbod.

 • Een voorsmaakje

  Tijdens dat bilan heb ik mijn professionele loopbaan onder de loep genomen. Ik heb nagedacht over de competenties die ik heb kunnen ontwikkelen en over de omgevingen waarin ik het best functioneerde. Vervolgens heb ik een gesprek gehad met een begeleidster. Die luisterde aandachtig en stelde me gerichte vragen die mijn motivatie en competenties verder uitdiepten. Daarna heeft ze me mondeling feedback gegeven. Voor mij was het competentiebilan een serene en heel positieve beleving. Ik heb mezelf in vraag kunnen stellen. Ik ben me bewust geworden van mijn sterke en mijn zwakke punten, en ik heb bepaalde oriënteringspistes ontdekt. Zo kon ik aan mezelf werken, en ik denk dat ik al heel wat vorderingen heb gemaakt. 

  Het bilan heeft me geholpen om te solliciteren naar een vacante plaats in mijn organisatie en om me zo goed mogelijk voor te bereiden op het sollicitatiegesprek, dat overigens een succes was. Ik kan binnenkort aan de slag in mijn nieuwe functie. Ik ben zo blij!

  Name
  Gilone La Barre
  Function
  administratief medewerkster bij de Federale Pensioendienst