Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De parlementaire werking

Als ambtenaar en kabinetslid is het nuttig en leerrijk om een zicht te hebben op de werking van het parlement. Een expert maakt je in een geanimeerde halfdaagse opleiding wegwijs in de parlementaire werking.

Opleidingsdomein

Code

STADMPARLXNT
 • Practical information

  Duur: een halve dag van 9u tot 13u

  Plaats: FOD Beleid en Ondersteuning - WTC III - Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel

  Code

  Contact

  Heb je vragen?

  Contacteer ons

 • Pluspunten

  De opleiding wordt gegeven door een expert ter zake, die je ongetwijfeld zal kunnen boeien met voorbeelden uit de praktijk.

  Tijdens de opleiding krijg je uitleg over de werking van het parlement in het algemeen.

 • Voor wie?

  • Voor ambtenaren en kabinetsleden die willen weten over de werking van het parlement.
  • Voor wie moet omgaan met de afhandeling van parlementaire stukken.
 • Op het programma

  Een halve dag uitleg over:

  • het parlement en de Kamer van Volksvertegenwoordigers
  • de verschillende organen van de Kamer
  • de bevoegdheidsverdeling tussen de Kamer en de Senaat
  • de totstandkoming van een wet
  • adviesaanvragen bij de Raad van State
  • de behandeling van ontwerpen en voorstellen in de Commissie
  • de behandeling van ontwerpen en voorstellen in de plenaire vergadering
  • de controle op de Federale Regering.