Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

​​Gesprekstechnieken voor leidinggevende in Symfonie​

Als leidinggevende moet je je medewerkers evalueren. Die evaluaties worden georganiseerd volgens het koninklijk besluit betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt. Ze worden hoofdzakelijk uitgevoerd tijdens formele gesprekken die in de loop van het jaar plaatsvinden. Met deze opleiding “Gesprekstechnieken” leer je het kader waarin de evaluaties zich afspelen beter kennen. Je leert ook de juiste technieken toepassen, om je gesprekken beter te kunnen voeren. 

Opleidingsdomein

Plaats

Code

STHRMP60CXNT
 • Pluspunten

  • Goede praktijken en methodologieën verwerven om een gesprek te voeren 
  • Ervaringen uitwisselen met collega’s 
 • Voor wie ?

  Alle federale ambtenaren die evaluator zijn in het kader van het evaluatiesysteem Symfonie.

 • Op het programma

  De thema’s die tijdens de opleiding worden behandeld, zijn: 

  • de principes van het evaluatiesysteem Symfonie (hoofdgesprek, functioneringsgesprek, remediëring, feedbackcultuur met de feedbackgesprekken) 

  • de fasen van het hoofdgesprek, van inleiding tot afsluiting (kader, balans, doelstellingen, conclusie) 

  • risico’s wegens subjectiviteit (vooroordelen, stereotypes en verschillende cognitieve biases) 

  • behandelde gesprekstechnieken (communicatietools, omgaan met weerstand, enz.) 

  • behandelde leiderschapstools (bijvoorbeeld situationeel leiderschap) 

  • principe van SMART-doelstellingen (prestatie en ontwikkeling voor je medewerkers / team) en in het bijzonder voor kwalitatieve doelstellingen 

  • analyse van je sterke en zwakke punten met betrekking tot de gevoerde gesprekken 

  • je actieplan als functionele chef. 

 • Practical information

  1 dag

  Locatie: FOD Beleid en Ondersteuning - WTCIII

  Simon Bolivarlaan 30 - 1000 Brussel

  Code

  Contact

  Heb je  vragen? Contacteer ons