Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Herken en voorkom suïcidaal gedrag

In deze opleiding leer je wat suïcidaal gedrag is en hoe je het kan herkennen. We reiken ook concrete pistes aan voor suïcidepreventie in je professionele context.

Opleidingsdomein

Plaats

Code

STWELSUICXNT
 • Pluspunten

  Het valt niet uit te sluiten dat je in je professionele context geconfronteerd wordt met iemand die suïcidaal gedrag vertoont. Het komt er dan op aan die signalen te herkennen en te weten hoe je er best mee omgaat. 

 • Voor wie?

  • Ambtenaren die zijn aangesteld als vertrouwenspersoon  
  • Preventieadviseurs 
  • Hr-medewerkers 
  • Leidinggevenden en teamverantwoordelijken 
  • Maatschappelijk assistenten 
  • Iedere ambtenaar die geïnteresseerd is 
 • Voorkennis

  Voor deze opleiding wordt geen voorkennis vereist.

 • Op het programma

  Wat aan bod komt in deze opleiding:

  • Misvattingen en vooroordelen over suïcide
  • Definities
  • Feiten & cijfers
  • Oorzaken van suïcidaal gedrag en risico- en beschermingsfactoren
  • Suïcideproces en alarmsignalen
  • Concrete pistes om gepast om te gaan met suïcidaal gedrag en bij te dragen aan suïcidepreventie binnen jouw organisatie

  Om je leerproces te structureren bieden we je afwisselend:

  • theoretische concepten
  • achtergrondinformatie
  • oefeningen
  • een educatief spel dat de essentiële elementen uit de opleiding herneemt
 • Practical information

  Klassikale opleiding

  Duur: 1 dag

  Plaats:

  FOD Beleid en Ondersteuning WTC III

  Simon Bolivarlaan 30

  1000 Brussel

  Code

  Contact

  Heb je  vragen?

  Contacteer ons