Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Heroriënteer je loopbaan 

Kan je je job niet meer uitoefenen? Wil je je loopbaan een andere richting geven? Tijdens dit traject stel je eerst samen met jouw begeleider een competentiebilan op. Je krijgt vervolgens de kans om op andere federale werkplekken nieuwe werkervaringen op te doen. Met je nieuwe ervaringen en competenties kan je je loopbaan in de juiste richting sturen!

Praktische info

Vraag een heroriënteringstraject aan bij de contactpersoon van je organisatie.

Plaats: online en/of fysiek.

Code

STPEFHEROXNC

Contact

Heb je vragen ?

Contacteer ons

 • Pluspunten

  Tijdens een heroriënteringtraject:

  1. word je begeleid door een trajectcoördinator die samen met jou een competentiebilan en een heroriënteringsplan optstelt. De trajectcoördinator volgt je gedurende heel het traject.
  2. krijg je de kans om nieuwe werkervaring op te doen in je eigen organisatie of in een andere federale organisatie.

  Dit heroriënteringstraject zorgt ervoor dat je competenties kunt ontwikkelen en ervaringen kunt opdoen om je loopbaan verder te sturen in de richting die jij wil.

 • Voor wie?

  Voor jou als je je loopbaan een andere wending moet of wil geven.

  Je kan als contractueel of statutair personeelslid (uitgezonderd mandatarissen en stagiaires) enkel inschrijven voor een heroriënteringstraject als je je in één van volgende situaties bevindt:

  • Je volgt een re-integratietraject na een ziekte of ongeval

  • Je komt terug na een ononderbroken afwezigheid van meer dan drie maanden wegens ziekte

  • Je komt terug na een ononderbroken afwezigheid van meer dan 12 maanden (uitzondering: verlof gekoppeld aan de bescherming van het moederschap en het ouderschapsverlof of het verlof voor opdracht) 

  • Je bent door Medex definitief ongeschikt verklaard voor je huidige functie maar geschikt voor de uitoefening van een andere functie (beslissing A4)

  • Je bent je functie verloren door de herstructurering van je dienst
  • Je functie is grondig gewijzigd door een reorganisatie
  • Je bent onvrijwillig overgeplaatst (ambtshalve mutatie) 
 • Intake

  1. Vraag je heroriëntering eerst aan bij je eigen organisatie.
  2. Je organisatie kijkt na of je voldoet aan de voorwaarden (zie rubriek : Voor wie ?) en beslist of het opportuun is om een aanvraag in te dienen
  3. Het loopbaancentrum nodigt  je uit voor een intakegesprek.
  4. Je trajectcoördinator zal je verder begeleiden in alle stappen van het heroriënteringstraject.
 • Op het programma

  • Samen met je trajectcoördinator maak je je competentiebilan en je heroriënteringsplan op. Het heroriënteringsplan vermeldt onder andere welke opleidingen je kan volgen om je technische en generieke competenties te versterken,  en wat de voorwaarden en de passende context zijn voor werkplekken waar jij nieuwe ervaring kan opdoen. Je trajectcoördinator kan je ook ondersteunen als je moet solliciteren: je CV nakijken, je ondersteunen in de voorbereiding van een sollicitatiegesprek…
  • Zodra je goed weet wat je wil in je loopbaan en zodra je heroriënteringplan op punt staat, wordt er gezocht naar een oriënterende stage zodat je gedurende 6 maanden aan de slag kan op een nieuwe werkplek binnen of buiten je organisatie. Je leert er nieuwe competenties en doet er ervaring op. 
  • Als de stage goed verloopt, kan deze verlengd worden. Zo niet, dan ga je samen met je trajectcoördinator op zoek naar een nieuwe werkplek, ook weer voor 6 maanden.
  • Je kan maximaal op drie verschillende plekken werken voor telkens periodes van zes maanden.

  Het traject eindigt sowieso als je een definitieve wending hebt gevonden voor je  loopbaan.

 • Een voorsmaakje