Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Heroriënteer je loopbaan

Kan je je job om één of andere reden niet meer uitoefenen? Wil je je loopbaan een andere richting geven? Tijdens het traject ‘Heroriënteer je loopbaan’ krijg je de kans om op drie verschillende federale werkplekken van jouw keuze nieuwe werkervaring op te doen. Je volgt eerst een loopbaanbegeleiding om te weten wat je precies wil, loopt daarna stage, en hebt dan alles in handen om je loopbaan in de juiste richting te sturen!

Praktische info

Vraag een heroriënteringstraject aan bij de contactpersonen van je organisatie.

Plaats: online en/of fysiek.

Code

STPEFHEROXNC

Contact

Heb je vragen ?

Contacteer ons

 • Pluspunten

  Tijdens een heroriënteringtraject:

  1. word je begeleid door een loopbaanbegeleider die samen met jou een heroriënteringsplan optstelt om je loopbaan de gewenste richting te sturen. De begeleider volgt je gedurende heel het traject.
  2. krijg je de kans om nieuwe werkervaring op te doen in je eigen organisatie of in een andere federale organisatie.

  Dit heroriënteringstraject zorgt ervoor dat je competenties kunt ontwikkelen en ervaringen kunt opdoen om je loopbaan verder te sturen in de richting die jij wil.

 • Voor wie?

  Voor wie zijn loopbaan een andere wending moet of wil geven.

  Het heroriënteringstraject is beschikbaar voor ambtenaren van deze organisaties:

  • Fedasil
  • Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) 
  • FOD Binnenlandse zaken 
  • FOD Economie
  • FOD Beleid en Ondersteuning
  • FOD Justitie (Centrale diensten en penitentiaire instellingen) 
  • FOD Mobiliteit en Vervoer
  • FOD Sociale Zekerheid
  • FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  • Ministerie van Defensie (burgerpersoneel)
  • Federale Pensioendienst 

   

  Je kan het traject alleen aanvragen als je je in één van volgende situaties bevindt:

  • Je komt terug na een ononderbroken afwezigheid van meer dan zes maanden (uitzondering: verlof gekoppeld aan de bescherming van het moederschap en het ouderschapsverlof)
  • Je volgt een re-integratietraject na een ziekte of ongeval
  • Je bent door de Pensioencommissie definitief medisch ongeschikt verklaard voor je huidige functie
  • Je bent je functie verloren door de afschaffing van je dienst
  • Je hebt eerst de loopbaanbegeleiding gevolgd bij Talent Plus en bent door je organisatie doorverwezen naar dit traject.

   

  Vraag een heroriënteringstraject aan bij de contactpersonen van jouw organisatie:  

   

  Je kan bij je contactpersoon ook terecht voor meer informatie over de inhoud of het verloop van een heroriënteringstraject. 

   

 • Intake

  1. Vraag je heroriëntering eerst aan bij je eigen organisatie.
  2. Je organisatie kijkt na of je voldoet aan de voorwaarden (zie rubriek : Voor wie ?) en vraagt dan het traject aan bij ons
  3. We nodigen je uit voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek peilen we naar je verwachtingen. 
  4. We zoeken voor jou de geschikte loopbaanbegeleider. Hij neemt met jou contact op om verdere afspraken te maken. 
 • Op het programma

  • Samen met je loopbaanbegeleider maak je je competentiebilan en je heroriënteringsplan op. Het heroriënteringsplan vermeldt onder andere welke opleidingen je kan volgen om je technische en generieke competenties te versterken,  en wat de voorwaarden en de passende context zijn voor werkplekken waar jij nieuwe ervaring kan opdoen. Je loopbaanbegeleider kan je ook ondersteunen als je moet solliciteren: je CV nakijken, je ondersteunen in de voorbereiding van een sollicitatiegesprek…..
  • Zodra je goed weet wat je wil van je carrière en zodra je heroriënteringplan op punt staat, kan je gedurende 6 maanden aan de slag op een nieuwe werkplek binnen of buiten je organisatie. Je leert er nieuwe competenties en doet er ervaring op. 
  • Als je eerste werkplek je bevalt, kan je je stage verlengen. Anders zoek je samen met je loopbaanbegeleider een nieuwe werkplek, opnieuw voor zes maanden.
  • Je kan maximaal op drie verschillende plekken werken voor telkens periodes van zes maanden.

  Het traject eindigt sowieso als je een definitieve wending hebt gevonden voor je carrière.