Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Intervisie COP Re-integratie

Intervisie is een verbindende methode om te observeren, na te denken en problemen praktisch op te lossen, die gebaseerd is op professionele ervaringen. Intervisie verloopt vertrouwelijk, buiten eender welk hiërarchisch kader, en gebeurt tussen "peers".

Opleidingsdomein

Plaats

Code

STWELREINXNT
 • Voor wie?

  Voor alle federale ambtenaren die lid zijn van de COP Re-integratie en instaan voor de re-integratie van langdurig afwezige werknemers.

  Ze moeten binnen hun organisatie verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van werknemers.   

 • Pluspunten

  Begeleiding:

  • Een facilitator en een vakexpert leiden de intervisie in goede banen

  De voordelen van deze intervisie voor jouw organisatie:

  • je spijkert je theoretische en praktijkkennis over de re-integratie van werknemers bij
  • gezondheidsbevordering en -preventie in jouw organisatie
  • intensievere samenwerking tussen de verschillende re-integratieactoren
  • verbeteren van het welzijn van de werknemers
 • Bereid je voor

  De behandelde thema's zijn: 

  • de rol van Medex bij de re-integratie van werknemers na langdurige afwezigheid 
  • de rol van het Pensioencommissie 

  Breng je vragen, casestudies mee.

 • Voorkennis

  Vertrouwd zijn met het re-integratieproces van werknemers na een langdurige afwezigheid

 • Op het programma

   Tijdens deze intervisie kun je :

  • je verschillende cases analyseren
  • mogelijke obstakels en hulpmiddelen vaststellen bij het uitstippelen van een re-integratietraject
  • een oplossing in kaart brengen en vinden voor obstakels die zich in de loop van het werkhervattingsproces kunnen voordoen
  • ...

  De sessie omvat :

  • een analyse van concrete (oude of actuele) situaties voorgesteld door de deelnemers: uitwisselen van ideeën, mogelijke oplossingen voor problemen, enz.
  • besprekingen met het Loopbaancentrum over mogelijkheden tot heroriëntering als de case zich daartoe leent.

  De vertrouwelijkheid van de situaties die tijdens deze sessie worden geanalyseerd is van essentieel belang en elke deelnemer verbindt zich ertoe die in acht te nemen. 

 • Practical information

  Online opleiding

  Duur: De sessie duurt een halve dag

  Locatie: online

  Code

  Contact

  Heb je  vragen?

  Contacteer ons