Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Mindful mediation

Bemiddeling kan louter gezien worden als een duurzame methodiek om conflicten aan te pakken, gebaseerd op structuur, autonomie, responsabilisering en vrijwillige samenwerking.  Mindful en oplossingsgericht bemiddelen gaat evenwel verder. Via een coachende (oplossingsgerichte) houding met open milde aandacht kan de bemiddelaar de communicatie tussen de partijen naar een kwalitatief hoger niveau begeleiden.

Opleidingsdomein

Code

STLDSXTXRXNR
 • Practical information

  Duur: 5 dagen, gespreid over 2 tot 3 maanden.

  Plaats:

  FOD Beleid en Ondersteuning - WTC III - Simon Bolivarlaan 30 - 1000 Brussel

  Breng op de eerste dag een symbool mee dat je traject symboliseert, een schriftje om nota te nemen en een praktische case die je wenst te bemiddelen.

  Code

  Contact

  Heb je vragen?

  Contacteer ons

 • Pluspunten

  1. Mindful mediation biedt meer kans op succes, gelet op de aanwezige open milde aandacht.
  2. Oplossingsgericht bemiddelen biedt beide partijen méér perspectieven.
  3. De deelnemers kunnen vrijwel onmiddellijk het positieve resultaat bij zichzelf ont-dekken.
 • Voor wie?

  • Medewerkers die zich willen verdiepen in de aanpak van bemiddeling vanuit een oplossingsgerichte levenshouding met open milde aandacht.
  • Medewerkers die al vertrouwd zijn met bemiddeling (bijvoorbeeld vertrouwenspersonen, preventieadviseurs, magistraten,…) en die daaraan mindfulness willen leren koppelen, om de performantie van hun interventies te verhogen.
  • Leidinggevenden die vanuit preventief oogpunt een mindful bemiddelende houding wensen te cultiveren.
 • Bereid je voor

  Breng een voorbeeld mee uit je eigen leven waarmee je mindful bemiddelend zou wensen aan de slag te gaan.

 • Op het programma

  We oefenen tijdens dit traject:

  • mindfulness via individuele oefeningen en groepsgesprekken
  • een deugddoende feedback geven én ontvangen
  • karrensporen leren ontdekken en ermee leren omgaan
  • het begeleiden van een intakegesprek
  • oplossingsgericht coachend bemiddelen via een concrete casus en rollenspel.
 • Ter inspiratie