Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuwigheden rond Overheidsopdrachten

Je beheert overheidsopdrachten en wenst op de hoogte te blijven van de laatste wettelijke bepalingen zowel reglementair als op het vlak van rechtspraak? Dan is deze opleiding van een halve dag ideaal voor je dagelijks werk. 

Praktische info

Duur: een halve dag

Locatie: FOD Beleid en Ondersteuning WTCIII

Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

Code

STADMNVMPXNT

Contact

Heb je vragen?

Contacteer ons