Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Onderhandelen in het kader van het EU2024-voorzitterschap

Je bent betrokken bij onderhandelingen in het kader van het Belgische voorzitterschap in 2024. Je wil daarom je onderhandelingsvaardigheden aanscherpen. Deze opleiding helpt je daarbij.

Praktische info

Klassikale opleiding  

Duur: 2 dagen 

Plaats van de opleiding: 

FOD Beleid en Ondersteuning – WTC III

Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

Code

STCOMQ27FXNT

Contact

Heb je vragen? 

Contacteer ons

 • Voor wie ?

  Voor wie deelneemt aan onderhandelingen in het kader van het Belgische voorzitterschap in 2024. 

  Deze opleiding helpt om de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor elke onderhandeling en is alleen bedoeld voor diegenen die door hun organisatie zijn aangewezen om een actieve rol te spelen tijdens dit voorzitterschap.

  Twijfel je of deze opleiding iets voor jou is, neem dan contact op met het SPOC EU2024-voorzitterschap of de personeelsdienst van je organisatie.

 • Voorkennis

  Deze opleiding gaat door in het Nederlands. 

 • Bereid je voor

  •  Twee weken voor je opleiding begint, krijg je toegang tot de e-Campus via een mail. 

  • Vul het formulier in dat je daar vindt en stuur het door.   

   Zo krijgt de opleider een beter zicht op je behoeften en verwachtingen. 

 • Op het programma

  Opgelet! Deze opleiding behandelt geen specifieke materie of topics die met het EU Voorzitterschap te maken hebben, maar is een basisopleiding onderhandelingstechnieken. In tegenstelling tot de meeste andere opleidingen in het kader van het EU Voorzitterschap wordt deze opleiding niet gegeven door collega’s van de EU-instellingen, maar door experten rond onderhandelingstechnieken.

  De volgende elementen komen op een interactieve manier aan bod: 

  • Wat is onderhandelen? 
  • Jezelf beter leren kennen om beter te onderhandelen 
  • De anderen beter begrijpen om beter met hen te onderhandelen  
  • Hoe moet je onderhandelen?  
   • Wanneer moet je onderhandelen en wanneer niet? 
   • Hoe bereid je een onderhandeling efficiënt voor?  
   • De verschillende onderhandelingsfasen 
   • Gepaste houdingen tijdens het onderhandelen 
   • Onderhandelingstactieken 
  • Omgaan met bezwaren door opbouwende positieve argumenten te geven op een samenwerkende wijze.