Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Onderhandelen in het kader van het EU2024-voorzitterschap

Je bent betrokken bij onderhandelingen in het kader van Europese wetgevingswerkzaamheden. Je wilt dat met jouw belangen en die van de andere partij rekening wordt gehouden zonder je doel op te geven: het resultaat van deze onderhandelingen moet de Belgische standpunten weerspiegelen die in onderling overleg tussen de ministeriële kabinetten en de federale en regionale overheden zijn vastgesteld. Deze opleiding helpt je daarbij. 

Praktische info

Klassikale opleiding  

Duur: 2 dagen 

Plaats van de opleiding: 

FOD Beleid en Ondersteuning – WTC III

Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

Code

STCOMQ27FXNT

Contact

Heb je vragen? Contacteer ons

 • Voor wie ?

  Voor wie deelneemt aan onderhandelingen in het kader van de Europese wetgevingswerkzaamheden. 

  Deze opleiding helpt je om je voor te bereiden op je rol tijdens het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU in 2024 en is alleen bedoeld voor diegenen die door hun organisatie zijn aangewezen om een actieve rol te spelen tijdens dit voorzitterschap.

  Twijfel je of deze opleiding iets voor jou is, neem dan contact op met het SPOC EU2024-voorzitterschap of de personeelsdienst van je organisatie.

 • Voorkennis

  Deze opleiding gaat door in het Nederlands. 

 • Bereid je voor

  •  Twee weken voor je opleiding begint, krijg je toegang tot de e-Campus via een mail. 

  • Vul het formulier in dat je daar vindt en stuur het door.   

   Zo krijgt de opleider een beter zicht op je behoeften en verwachtingen. 

 • Op het programma

  De volgende elementen komen op een interactieve manier aan bod: 

  • Wat is onderhandelen? 

  • Jezelf beter leren kennen om beter te onderhandelen 

  • De anderen beter begrijpen om beter met hen te onderhandelen  

  • Hoe moet je onderhandelen?  

   • Wanneer moet je onderhandelen en wanneer niet? 
   • Hoe bereid je een onderhandeling efficiënt voor?  
   • De verschillende onderhandelingsfasen 
   • Gepaste houdingen tijdens het onderhandelen 
   • Onderhandelingstactieken 

  • Omgaan met bezwaren door opbouwende positieve argumenten te geven op een samenwerkende wijze.