Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Outplacement

Outplacement is een individuele en/of collectieve begeleiding die erop gericht is de werknemer te ondersteunen bij het vinden van een job bij een nieuwe werkgever of bij het ontwikkelen van een zelfstandige activiteit na een ontslag.

Opleidingsdomein

Plaats

Praktische info

De overheidsorganisaties die beroep wensen te doen op de raamovereenkomst kunnen zich richten tot het Loopbaancentrum van de FOD BOSA om praktische informatie te bekomen

Code

ODPEFOUTPXNA

Contact

 • Pluspunten

  Om het gebruik van bedrijven die gespecialiseerd zijn in outplacement te vergemakkelijken, heeft de FOD BOSA een raamovereenkomst gesloten. Organisaties die van dit contract gebruik willen maken, kunnen rechtstreeks een bestelling plaatsen bij de onderneming geselecteerd door de FOD BOSA.

  Deze raamovereenkomst wordt gesloten voor een periode van 48 maanden en voorziet in de ondersteuning van maximaal 200 werknemers voor de hele federale overheid.

  Het begeleidingstraject omvat: een beoordeling van de vaardigheden, verduidelijking van het loopbaanplan, voorbereiding op het zoeken naar werk, hulp bij het schrijven van CV en motivatiebrief...

 • Voor wie?

  Outplacement is door een wet voorzien en is van toepassing op de contractuelen van de federale overheid die werden ontslagen met een opzegtermijn of een compenserende vergoeding van ten minste 30 weken.

  De openbare besturen die van de raamovereenkomst mogen benutten zijn de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten, en de diensten die ervan afhangen, het ministerie van Landsverdediging en de diensten die ervan afhangen of een van de rechtspersonen bedoeld in artikel 1, 3°, van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken.

 • Meer info over outplacement:

  • op de website de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  • bekijk ook de pagina hieronder over het raamcontract om het gebruik van gespecialiseerde outplacementbedrijven te vergemakkelijken: