Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Overheidsopdrachten: federale Gemeenschappelijke aankopen in de praktijk

Tijdens deze opleiding leer je aan de hand van vele praktische oefeningen het nieuwe federale aankoopmodel kennen. Je ontdekt de nieuwe processen en procedures van het nieuwe federale aankoopmodel en welke actoren daarin een rol spelen. Dankzij deze opleiding kun je je werkmethodes aan het nieuwe aankoopmodel aanpassen.

Praktische info

Duur: 1 online inleidingsessie van 1u30 + zelfstudie sessie + 1 klassikale vraag- en antwoordsessie van 3 uur met een opleider

Locatie: online via Teams en klassikaal :

FOD BOSA - WTC III

Simon Bolivarlaan 30, bus 1

1000 Brussel

Code

STADMAFFAXNT

Contact

secretary@bosa.fgov.be

 02 740 73 31

 • Voor wie?

  Deze opleiding is uitsluitend bedoeld voor aankopers die werken voor actieve deelnemers aan het samenwerkingsmodel voor federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten. Om je te kunnen inschrijven moet je dus voor een FOD/POD werken.

  Jouw profiel:

  • overheidsaankoper
  • lid of voorzitter van een TOFA
  • strategische coördinator
  • betrokken bij de opmaak van de meerjarige behoefteplanning.
 • Op het programma

  Tijdens deze opleiding ontdek je:

  • de praktische uitvoering van A tot Z van het gecentraliseerde aankoopgebeuren op federaal niveau, de rollen van de stakeholders en het gebruik van de templates (voorstel, intentieverklaring, definitieve deelname, …)
  • de aankoopscenario’s
  • de tussenkomst van de inspecteur van Financiën in de gemeenschappelijke overeenkomsten
  • de opmaak van een meerjarige behoefteplanning
  • het beheer van een tactisch en operationeel aankoopoverleg (TOFA)
  • de taken en verantwoordelijkheden van de strategische coördinator

  Na deze opleiding ben je in staat om:

  • je werkmethodes aan te passen aan het nieuwe federale aankoopmodel (KB 22/12/2017)
  • de principes van het federale aankoopbeleid toe te passen
  • een tactisch en operationeel aankoopoverleg te leiden of er op doeltreffende wijze aan deel te nemen.