Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Raamakkoord coaching en coachingsopleidingen

De FOD BOSA heeft raamovereenkomsten gesloten met bedrijven gespecialiseerd in Coaching en Coaching opleiding. Organisaties die van dit contract gebruik willen maken, kunnen rechtstreeks een bestelling plaatsen bij de ondernemingen geselecteerd door de FOD BOSA. De daarmee gepaarde kosten zijn volledig ten laste van de organisatie die hier beroep op doet.

Plaats

Praktische info

De overheidsorganisaties die beroep wensen te doen op de raamakkoord kunnen zich richten tot het LUMEN team van de FOD BOSA.

Code

ODLADLURAXNA

Contact

 • Pluspunten

  • Verschillende loten opleiding coaching, en verschillende loten coaching
  • Raamakkoord van 4 jaar, incl bestek, gunningsvoorwaarden zijn afgerond 
  • De procedure van de overheidsopdracht is via FOD BOSA gevoerd
  • Streng geselecteerde kwalitatieve opleiders en coaches.
 • Voor wie?

  De openbare besturen die van de raamovereenkomst mogen benutten zijn de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten, en de diensten die ervan afhangen, het ministerie van Landsverdediging en de diensten die ervan afhangen of een van de rechtspersonen bedoeld in artikel 1, 3°, van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken.

 • Bereid je voor

  De voorwaarden kunnen bekomen worden bij de FOD BOSA. De uitvoering van de procedure ter goedkeuring en realisatie behoort tot de eigen organisatie: interne goedkeuringen verzamelen, aanvragen budget, financiering, contacten met de leverancier(s) en organisatie van de opleiding en coaching.

  .

 • Informatie over het raamakkoord coaching en coachingsopleidingen

  Raamakkoord LUMEN

  FOD BOSA heeft als doel coaching toegankelijk te maken voor federale organisaties, teams, groepen en ambtenaren. Coaching is een leervorm die erop gericht is  individuen en groepen te begeleiden naar een welbepaald leerdoel. Door een coachingstraject krijgen mensen de opportuniteit om hun leerproces te bevorderen, hun functioneren te optimaliseren en, daardoor, hun welzijn op het werk te verhogen.

  Daarvoor is het LUMEN netwerk ontstaan: de 130 federaal interne coaches van het netwerk zijn opgeleid en bereid om binnen federale organisaties te gaan begeleiden.

  Als organisatie hebt u ook de mogelijkheid om beroep te doen op externe bedrijven om opleidingen voor coaches te organiseren of om externe coaches aan te stellen voor een bepaald opdracht binnen uw organisatie.

 • Meer lezen

  Meer info