Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Reïntegratie na langdurige afwezigheid: e-learning

De re-integratie van de werknemer na een langdurige afwezigheid beoogt een werkhervatting door middel van aangepast werk, ander werk of een opleiding. Alle actoren binnen de organisatie moeten hierbij betrokken worden ensamenwerken. Het is belangrijk dat hier vooraf over wordt nagedacht. Deze online opleiding geeft een overzicht van de reglementering en alle fasen die moeten doorlopen worden om zieke medewerkers op een geslaagde wijze hun werk te laten hervatten.

Opleidingsdomein

Plaats

Code

STWELREINXNW
 • Pluspunten

  Vrij toegankelijk 

  Log gewoon in op de e-Campus en je kan meteen aan de slag! 

  •  Je leert de verschillende fasen van de re-integratie kennen. 

  • Via oefeningen en verschillende cases geraak je meer vertrouwd met de verschillende aspecten van re-integratie na een langdurige afwezigheid. 

  Een directe impact op de deelnemers 

  • Je gaat op de juiste manier om met werkhervattingen. 

  • Je opteert voor een menselijke aanpak bij afwezigheid en werkhervatting door de re-integratie te stimuleren van werknemers die langdurig ziek zijn geweest en die het overeengekomen werk tijdelijk of definitief niet kunnen uitvoeren. 

  Minstens 5 redenen om deze opleiding te volgen 

  Als je vertrouwd bent met het re-integratieproces, dan: 

  • help je mee de rechtstreekse en onrechtstreekse kost van absenteïsme verminderen en verzeker je de continuïteit van de dienstverlening 

  • verbeter je het algemeen welzijn op het werk door oog te hebben voor de afstemming tussen wat de werknemer aankan en de vereisten van het werk 

  • vind je oplossingen met respect voor de belangen van alle betrokken partijen om tot een optimale oplossing te komen 

  • vermijd je fade-out door contact te blijven houden met de medewerkers en heb je een positieve impact op het aantal medewerkers die het werk hervatten 

  • kan je organisatie aanmoedigen dat medewerkers die afwezig zijn geweest het werk hervatten. Je organisatie draagt zo een positief beeld uit. 

  Er is ook een bibliografie met links en extra informatie over werkhervatting na een langdurige afwezigheid.

 • Voor wie?

  • verantwoordelijken en medewerkers van P&O- of hr-diensten 

  •  hiërarchische lijn (teamverantwoordelijke, functionele chef, coördinator, ...) 

  •  disability managers 

  •  preventieadviseurs 

  • al wie te maken krijgt met of geïnteresseerd is in het probleem van de werkhervatting na ziekte.

 • Op het programma

  In deze online opleiding leer je de verschillende fasen van de re-integratie van werknemers na een langdurige afwezigheid kennen aan de hand van verschillende oefeningen en cases: 

  • inleiding: algemeen kader van de reglementering 

  • de verschillende actoren van de re-integratie 

  • de verschillende fasen van het re-integratietraject 

  • oefeningen en cases 

  • video's.

 • Een voorsmaakje

 • Meer lezen

  Raadpleeg de brochure ‘Werkhervatting na afwezigheid wegens medische redenen. Preventie en re-integratie.’ (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) en de getuigenissen op de website ‘Weer aan de slag.be’.

 • Practical information

  Online opleiding 

  Duur: 90 minuten 

  Locatie: online 

  Code

  Contact

  Heb je vragen?

  Contacteer ons