Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Remediëring: begeleidingstechnieken voor leidinggevende in Symfonie

Als leidinggevende kan je te maken krijgen met een medewerker die zijn functie niet naar behoren vervult. Het koninklijk besluit rond de evaluatie in de federale overheid voorziet in een remediëringsproces dat je met je medewerker moet opzetten voor er tot ontslag wordt overgegaan. Deze opleiding helpt je om meer inzicht te krijgen in dat proces en de basisvaardigheden te verwerven om de betrokken medewerker efficiënt te begeleiden. 

Opleidingsdomein

Plaats

Praktische info

Duur: 1 dag

Locatie: FOD Beleid en Ondersteuning - WTCIII

Simon Bolivarlaan 30 - 1000 Brussel

Code

STHRMP7JHXNT

Contact

Heb je vragen? Contacteer ons

 • Pluspunten

  • Goede praktijken en methodologieën verwerven om je medewerker in het kader van een remediëring zo goed mogelijk te begeleiden. 
  • Ervaringen uitwisselen met collega’s. 
 • Voor wie ?

  Alle federale leidinggevenden die evaluator zijn in het kader van het evaluatiesysteem Symfonie. Deze opleiding is niet voor hr-medewerkers.

 • Op het programma

  De thema’s die tijdens de opleiding worden behandeld, zijn: 

  • de principes van het evaluatiesysteem Symfonie (hoofdgesprek, remediëring, feedbackcultuur met de feedbackgesprekken) 

  • het remediëringsproces, de verschillende scenario’s, ieders rol (leidinggevende, medewerker, HR-verantwoordelijke), het belang voor de medewerker 

  • hoe geef je feedback in het kader van een remediëring (feedbacktool, naar oorzaken zoeken, hulp aanbieden) 

  • de begeleiding definiëren: interesse, sterke punten maar ook de grenzen die niet mogen worden overschreden en de doelstellingen per fase. 

  • hoe bouw je een functioneringsgesprek op in het kader van een remediëring (start, halfweg of einde parcours) 

  • risico’s wegens subjectiviteit (vooroordelen, stereotypes en verschillende cognitieve biases) 

  • behandelde gesprekstechnieken (communicatietools, omgaan met weerstand, enz.) 

  • behandelde leiderschapstools (bijvoorbeeld situationeel leiderschap) 

  • analyse van je sterke en zwakke punten rond de rol die je in de remediëring moet spelen.