Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Samen rond de tafel - Symphonie : bespreek het met je team ? (1 sessie)

Wil je het nieuwe beoordelingssysteem van Symfonie op een constructieve manier uitleggen aan je team? (of het gewoon zelf beter begrijpen?).

Om jou te helpen hiermee om te gaan, nodigt ‘Samen rond de tafel' jou uit om ideeën en ervaringen over dit onderwerp te delen met jouw collega's van andere organisaties.

Plaats

Code

STLDSP4RHXNT
 • Pluspunten

  Tijdens deze intervisiesessies ontdek je verschillende invalshoeken en ervaringen van collega-managers.   

  Die kan je vervolgens vertalen naar jouw eigen professionele context. 

  Je wisselt je standpunt uit met collega's uit andere organisaties: je leert andere organisatieculturen kennen en bent minder geremd om je eigen kennis en ervaring te delen. 

  Je breidt je netwerk uit met collega's die bereid zijn om van gedachten te wisselen over onderwerpen waarmee managers vaak geconfronteerd worden. 

 • Voor wie?

  • voor managers, projectmanagers, teamleiders, enz.  met weinig of veel ervaring    

  • voor wie wil leren van andere leiders en zijn eigen ervaringen wil inbrengen rond het thema van de dag. 

 • Voorkennis

  Wat is intervisie-brainstormen en hoe kan het jou als manager helpen?   

  Dit is een georganiseerde en gestructureerde uitwisseling tussen mensen in hetzelfde vakgebied of met dezelfde functie, in dit geval tussen managers (in de breedste zin van het woord).     

  Deze peers bespreken en delen hun uitdagingen en obstakels, waardoor ze van elkaars ervaringen kunnen leren.     

  De oefening wordt geleid door een coach. 

  De onderwerpen voor elke sessie worden vooraf bepaald op basis van regelmatige vragen van deelnemers aan eerdere groepen. Intervisies en brainstormsessies vinden in één sessie plaats. 

 • Bereid je voor

   Schrijf een vraag of probleem op waar je op dit moment mee zit en dat je graag wilt bespreken tijdens de intervisiesessie. 

 • Op het programma

  De intervisie-brainstormsessie is interactief:   

  • Het thema van de dag wordt aan het begin van de sessie uitgelegd.     

  • Je krijgt de gelegenheid om jouw standpunt en ervaringen over het onderwerp te delen.   

  • Je krijgt suggesties van collega's.   

  • Een facilitator begeleidt de groep bij het bedenken van constructieve oplossingen voor iedereen.   

   Je leert al doende hoe je een intervisiegesprek voert:     

  • De voorgelegde vragen, problemen en uitdagingen op een probleemoplossende manier verdiepen     

  • Open en krachtige vragen stellen om tot een gepaste oplossing te komen     

  • Jouw standpunt of ervaring over een professioneel probleem voor een groep brengen     

  • Feedback geven en ontvangen. 

 • Meer lezen

 • Practical information

  Duur: 1 halve dag (3 uren)    

  Plaats:  

  FOD BOSA   

  WTC III

  Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel

  Code

  Contact

  Heb je vragen? Contacteer ons