Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Stress & burn-outcoaching

Wil je graag preventief werken aan jouw stressbestendigheid? Heb je last van stress, overspanning of op het randje van een burn-out en wil je beter leren omgaan met stress, of werkdruk? Kom je terug na een periode van overspanning of burn-out, en wil je voorkomen dat het je nog eens overkomt? Richt je dan tot een coach uit het Lumen-netwerk, die gespecialiseerd is in de begeleiding van stress en burn-out. De coach begeleidt je bij het herstellen of veilig stellen van je energiebalans en je vitaliteit en helpt bij het verhogen van je veerkracht.

 • Pluspunten

  De stress- en burn-outcoach begeleidt je op een globale manier en biedt methoden aan om stress te verminderen en spanningsklachten, overspanning en burn-out te voorkomen, verkorten of verhelpen.  

  De stress en burn-outcoach helpt je je energiebalans en je welbevinden te herstellen. Je krijgt inzicht in de eigen stressoren en je werkt aan stresscopingsvaardigheden en het versterken van je competenties. Een stress en burn-out coaching traject versterkt daarnaast preventief de stressbestendigheid van mensen zonder spanningsklachten. 

  De stress en burn-outcoach maakt een persoonlijk plan van aanpak op basis van de noden van de coachee. Deze aanpak bevat:

  • een analyse van de stressklachten en stressbronnen
  • rust en ontspanningstechnieken
  • het herstellen van de fysieke en mentale energie
  • het omgaan met stress en emoties en versterken van competenties (bijvoorbeeld grenzen stellen, zelfvertrouwen, assertiviteit, veerkracht, jouw competenties om je werklast te plannen, organiseren en in evenwicht te brengen, prioriteiten stellen)
  • zoeken naar levensmissie, talenten en drijfveren
  • werkhervatting en terugvalpreventie.

  De stress- en burn-outcoaches maken deel uit van Lumen, het federaal netwerk van coaches. Ze hebben allemaal een specifieke opleiding rond stress- en burn-out gevolgd. Alle Lumen-coaches zijn bovendien zelf federaal ambtenaar dus goed vertrouwd met je werkcontext. We zorgen voor de matching, en brengen je in contact met de juiste coach.

 • Voor wie?

  Voor alle federale ambtenaren die beter willen leren omgaan met stress, een nakende burn-out willen afwenden, of versterkt willen re-integreren op het werk na een periode van overspanning of burn-out.

  In het kader van de re-integratie ondersteunt de stress en burn-outcoach het re-integratieproces en helpt herval te voorkomen.

  Als jouw spanningsklachten daarentegen veroorzaakt worden door ernstig trauma, ernstige crisissen, door medische oorzaken of een psychische of psychiatrische stoornis, is begeleiding door een klinisch psycholoog, arts of psychiater meer aangewezen.

 • Intake

  Ben je doorverwezen door de preventie-adviseur of de arbeidsgeneesheer dan kan je je vraag meteen doorsturen naar Lumen.
   
  Neem jij zelf het initiatief voor een stress & burnoutcoaching dan zijn er verschillende mogelijkheden: 

  Je organisatie is lid van Lumen

   (Ga naar de uitleg over Lumen om de ledenorganisaties te bekijken.)

  1. Ga na wie de Lumen-SPOC (PDF, 246.64 KB) is voor jouw organisatie.
  2. Stuur je aanvraagformulier (DOCX, 204.19 KB) via mail naar de Lumen-SPOC  om je coaching aan te vragen.
  3. De Lumen SPOC bekijkt of je geholpen kan worden door iemand van je eigen organisatie, of hij speelt je vraag door aan Lumen.
  4. Je krijgt een coach toegewezen,  en de coachinggesprekken vinden plaats tijdens de werkuren.

  Je organisatie is geen lid van Lumen

  1. Ga na wie de opleidingsverantwoordelijke is voor jouw organisatie.
  2. Stuur de opleidingsverantwoordelijke  via mail jaanvraagformulier  (DOCX, 204.19 KB)om je coaching aan te vragen.
  3. De opleidingsverantwoordelijke bekijkt of je geholpen kan worden door iemand van je eigen organisatie, of hij speelt je vraag door aan Lumen.
  4. Je krijgt een coach toegewezen, en de coachinggesprekken vinden plaats tijdens de werkuren.

  Je richt je aanvraag liever rechtstreeks aan Lumen?  

  1. Stuur via mail je aanvraagformulier  (DOCX, 204.19 KB)naar Lumen@bosa.fgov.be om je coaching aan te vragen.
  2. We bekijken je vraag, en beslissen of we ze wel of niet opnemen.
  3. Nemen we ze niet op, dan laten we jou dat weten.
  4. Nemen we je vraag wel op, dan krijg je een coach toegewezen, en de coachinggesprekken vinden plaats buiten de werkuren.
 • Informatie over stress & burn-outcoaching

  Tijdens het coachingtraject kunnen volgende thema’s aan bod komen: 

  • je stressklachten en stressbronnen analyseren en zo inzicht krijgen in je persoonlijke risicofactoren 
  • technieken aanleren om je stressniveau te verlagen
  • zicht krijgen op stressverhogende gedachten, overtuigingen en waarden en technieken aanleren om sneller te relativeren
  • jezelf vertrouwd maken met de symptomen van stress en burn-out
  • vaardigheden aanleren die je weerbaarder maken en je helpen je balans te behouden : omgaan met perfectionisme, hulp leren vragen en grenzen leren stellen.
 • Practical information

  Gemiddeld omvat het coachingtraject 5 tot 10 gesprekken van 1 à 1,5 uur.

  De begeleidingen vinden online plaats of op een plaats af te spreken met de coach. 

  Code

  Contact

  Heb je  vragen?

  Contacteer ons