Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Supervisie "Boost je hersenen"

Je volgde de opleiding 'Boost je hersenen' en je wil praten over de praktijk, ervaringen uitwisselen en oplossingen vinden voor je moeilijkheden.   

Tijdens deze supervisie ontmoet je anderen die deze opleiding ook volgden. Een begeleider faciliteert de uitwisseling van ideeën en beantwoordt je theoretische en praktische vragen. 

OPGEPAST:  Je kan enkel deelnemen aan de supervisie als je door ons werd uitgenodigd en je ons het document dat bijgevoegd werd aan de uitnodiging ingevuld terugstuurt. 

Praktische info

 Duur: 1/2 dag  

Locatie: Online 

OPGEPAST: Je kan enkel deelnemen aan de supervisie als je door ons werd uitgenodigd en je ons het document dat bijgevoegd werd aan de uitnodiging ingevuld terugstuurt.

Code

STPEFOVBMXNT

Contact

 • Pluspunten

  De begeleiding is gebaseerd op de cases en ervaringen die jij en de andere deelnemers delen. Door de ervaringen en getuigenissen van de anderen leer je de theorie nog beter toepassen op de werkplek.

 • Voor wie ?

  Voor alle federale ambtenaren die 

  • De opleiding “Boost je hersenen” reeds gevolgd hebben en minstens één maand de tijd hadden om de materie toe te passen in hun dagelijks leven. 

  • Uitgenodigd werden per mail en het bijgevoegde formulier ingevuld en ingediend hebben. In dit formulier beschrijven ze hun case of de moeilijkheden die ze op hun werkplek hebben ondervonden in verband met dit thema en waarover zij willen uitwisselen. 

 • Intake

   Je volgde de opleiding “Boost je hersenen”.

 • Op het programma

  • Samenvatting van de opleiding “Boost je hersenen” (hoe de hersenen werken, informatieverwerking, memoriseren, etc.) 

  • Delen van de cases en bepalen van prioriteiten 

  • Co-creatie in groep van een actieplan 

  • Supervisie en advies over relevante instrumenten