Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Test digitale kennis en vaardigheden

De test 'Digitale kennis en vaardigheden' kan dienen als (zelf)evaluatietool in het kader van competentiebeoordelingen voorafgaand aan een professionele heroriëntering. De test kan ook dienen om ontwikkelingsplannen op te stellen of om binnen een groep vast te stellen welke zeer competente medewerkers (power users) ondersteuning kunnen bieden aan collega’s die met problemen kampen.

Opleidingsdomein

Plaats

Code

ODICTTDSKXNI
 • Pluspunten

  Gemakkelijk te introduceren en gemakkelijk qua gebruik

  Een plug-in installeren hoeft niet. Het dataverkeer hiervoor is laag.

  De test wordt uitgevoerd op elk type drager (PC, tablet, telefoon) via een webbrowser.

  De vragenlijst is gebruiksvriendelijk. Er worden korte en eenvoudig geformuleerde vragen gesteld.

  Ruime scope

  In de vragen komen de verschillende domeinen van DigComp, het Europees digitalecompetentiekader, aan bod: informatie en gegevens, communicatie en samenwerking, aanmaak van content, bescherming en veiligheid, digitale omgeving.

  De vragen houden niet alleen verband met werkplekapplicaties (kantoorsoftware, internet, ...), maar ook met nieuwe toepassingen van digitale technologie (webmail, Teams, Skype, sociale media, Cloud, Google Apps, ...). Ze hangen niet vast aan een bepaalde softwareversie en zijn representatief voor de tools die vandaag de dag courant gebruikt wordt op het werk en in de privésfeer.

  Adaptieve vragenlijst

  De vragenlijst is adaptief: de vragen worden moeilijker wanneer er correct wordt geantwoord en omgekeerd. De vragen zijn dus noch te gemakkelijk, noch te moeilijk en dat werkt motiverend en geeft de medewerker het nodige vertrouwen.

 • Voor wie?

  Voor teams of groepen ambtenaren met digitale vaardigheden die als ‘potentieel kritiek’ worden beoordeeld. Bijvoorbeeld: ambtenaren met een professionele heroriëntering, 45-plussers, leidinggevenden, IT-ambassadeurs of digicoaches.

 • Op het programma

  De vragenlijst is een meerkeuzevragenlijst. Bij de vragen wordt er gebruik gemaakt van afbeeldingen en tekst.

  De volledige test telt 116 vragen, maar de gebruiker zal tussen de 44 en 116 vragen te beantwoorden krijgen naargelang van het aantal correcte antwoorden die hij geeft. De test duurt gemiddeld tussen de 30 en 40 minuten.

  De vragen zijn verdeeld over 2 thema’s die telkens verschillende kernpunten omvatten:

  Computerapplicaties 

  Nieuwe digitale gebruiken 

  Internet

  Mobiliteit  

  Bureautica

  Kantoorsoftware en onlinediensten 

  Windows en bestandsbeheer 

  E-mailomgeving en communicatie 

  Pc-beveiliging, gezondheid en milieu 

  Samenwerken 

   

  Sociale netwerken 

   

  Internetonderzoek en e-reputatie 

   

  High tech

  Voor elk kernpunt wordt er een score berekend. Dit bepaalt de globale score. Op basis van die globale score wordt er een digitaal profiel toegekend: kampioen, referentie, deelnemer, geïnteresseerd, volger, passief.

  De testbeheerder krijgt een gedetailleerd rapport in de vorm van een Excelbestand. Dit rapport bevat een globale beoordeling van de competenties van de groep die de test heeft afgelegd. Het bevat ook gedetailleerde individuele beoordelingen.

  De deelnemer heeft al dan niet toegang tot zijn persoonlijk rapport. Dat hangt af van de keuze die de beheerder heeft gemaakt toen hij de test configureerde.

 • Practical information

  De test kan enkel aangevraagd worden door de HR-verantwoordelijke.

  Code

  Contact

  Heb je vragen?

  Contacteer ons