Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Toepassen van storytelling voor professionele doeleinden

Een goed verteld verhaal: geen beter middel om een professionele boodschap over te brengen, om je toehoorders te overtuigen en om een blijvende indruk te maken bij hen! De storytellingtechniek en de emotie die erdoor ontstaat, zorgen er immers voor dat je boodschap beter aanslaat bij je publiek. Tijdens deze opleiding leer je hoe je een goed opgebouwd verhaal op een boeiende manier vertelt, zodat je boodschap de gewenste impact heeft. 

Praktische info

Klassikale of Online opleiding (via Teams) 

Duur: 1 dag 

 

Locatie voor de klassikale opleiding: 

FOD Beleid en Ondersteuning – WTC III  

Simon Bolivarlaan 30  

1000 Brussel 

Code

STCOMUXYWXNT

Contact

Heb je vragen?

Contacteer ons

 • Pluspunten

  Een opleiding gebaseerd op interactiviteit en experimenten. Je leert de basisprincipes van storytelling en past deze toe op je eigen verhalen. 

  Je leert ook bij door te luisteren naar de verhalen van de andere deelnemers. 

 • Voor wie ?

  Voor ambtenaren die zich beter willen uitdrukken voor een publiek. 

 • Voorkennis

  Het is aangeraden om vooraf de opleiding “Spreken voor een publiek” gevolgd te hebben. 

 • Op het programma

  • Wat is storytelling? Wat is het nut ervan?  

  • Invloed van storytelling op de memorisatie, de aandacht, het draagvlak 

  • Opbouw van een goed verhaal: aanhef, verschillende stappen 

  • Aandachtspunten: woordenschat, interactie, houding, stem 

  • Storytelling in organisaties: spreken over de waarden en missies van je organisatie 

  • Persoonlijke storytelling: het gaat over jou! Deel je levenslessen