Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Train the trainer: De rol van de leidinggevende in 'Symfonie'

Je hebt het mandaat gekregen om trainer te worden in het kader van het evaluatiesysteem “Symfonie”. Deze "Train the trainer" (TTT) opleiding bereidt je voor om je collega leidinggevenden op te leiden in het beheer van de evaluatie van hun medewerkers.  

Je leert de principes van het KB evaluatie en gesprekstechnieken (zoals Smart-doelstellingen bepalen of feedback geven/ontvangen). Ook didactische methodes om deze kennis door te geven aan je collega’s komen aan bod. 

Opleidingsdomein

Plaats

Praktische info

Klassikale opleiding

Duur: 3 dagen 

Plaats: FOD Beleid en Ondersteuning – WTC III - Simon Bolivarlaan 30 - 1000 Brussel

Code

STHRMQDO1XNT

Contact

Heb je vragen ?

Contacteer ons

 • Pluspunten

  Autonomie   

  Dankzij dit traject kan je organisatie op autonome en flexibele wijze opleidingsactiviteiten organiseren voor leidinggevenden rond de evaluatiecyclus “Symfonie”. 

  Referentiepersonen 

  Aan het eind van het traject beschikt je organisatie over een aantal referentiepersonen waaraan de leidinggevenden van je organisatie advies kunnen vragen over het beheer van de beoordelingscyclus in hun werksituatie.  

 • Voor wie ?

  Alleen personen die door de organisatie gemachtigd zijn om de rol van opleider op zich te nemen in het kader van het evaluatiesysteem "Symfonie", komen in aanmerking.

 • Op het programma

  Deze opleiding duurt 3 dagen, waarvan: 

  1 dag opleiding waarbij je de opleiding "rol van de leidinggevende in Symfonie" observeert en eraan deelneemt. 

  Deze 1-daagse opleiding, die je daarna zelf aan de leidinggevenden zal geven, omvat: 

  • toelichting bij de principes van het Koninklijk Besluit betreffende de evaluatie in de federale administratie  
  • praktische toepassingsoefeningen op: 
   • remediëring: de verschillende scenario's 
   • SMART-doelstellingen : Hoe beschrijf je kwalitatieve doelstellingen? 
  • feedback 

   • Definitie van feedback. Waarom feedback? Aan wie? 
   • Hoe bereid je je voor? (emoties, vooroordelen, enz.)?
   • Hoe vraag, geef en ontvang je feedback?  
   • Hoe implementeer je een feedbackcultuur in je team?  

   

  2 dagen testtraining + TTT: de deelnemers geven de opleiding "Rol van de leider in Symfonie” als testtraining. De BOSA-opleider observeert jou als toekomstig trainer en geeft je feedback over je prestaties en pedagogisch advies.