Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Update wettelijk kader rond re-integratie

Het reïntegratieproces bestaat uit verschillende fasen en is gericht op een terugkeer naar de arbeidsmarkt via aangepast werk, ander werk of een opleiding.  

Onlangs zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de regelgeving.  

Kom ze ontdekken tijdens de informatiedagen die in de FOD BOSA of de FOD Volksgezondheid worden georganiseerd. 

Enkel Nederlandstalige sessie 

Praktische info

Op maandag 12/09/2022 van 8u45 tot 12u00

FOD Beleid en Ondersteuning  

 WTC III – 2de verdieping: zaal Bora Bora 

 Simon Bolivarlaan 30 bus 1 

 1000 Brussel 

 

 

Op maandag 19/09/2022 van 13u00 tot 16u15

FODVolksgezondheid,Veiligheid van de Voedselketen en leefmilieu 

Galileelaan,5-1210 Brussel 

Auditorium:GAL.00.A.1 Hälsa/GAL.00A.2 Fùli

Code

EVWEL0035XBT
 • Voor wie ?

  • HR-medewerkers 

  • Preventieadviseurs met diverse specialisaties 

  • Vertrouwenspersonen 

  • Leidinggevenden van alle niveaus 

  • Disability managers/disability case managers bij federale organisaties 

  • Maatschappelijk assistenten 

  • Verpleegkundigen 

  • Arbeidsartsen 

  • Medex-artsen 

  • Iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp 

 • Au programme

  Op het programma van 12/09 bij BOSA van 8u45 tot 12u00 

  8u45 – 9u00: Onthaal  

  9u00 – 9u30: Gewijzigde regelgeving verminderde prestaties o.w.v medische redenen  

  9u30 – 10u00: Rol van adviserend arts voor Medex in het kader van re-integratie van langdurig zieken  

  10u00– 10u15: Pauze  

  10u15 – 10u45: Empreva: rol van de arbeidsarts in het kader van re-integratietrajecten  

  10u45 – 11u15: Aanbod DG R&O BOSA: loopbaan- en stress-en burnout coaching en heroriënteringen  

  11u15 – 12u00: Vragen en antwoorden  

    

  Op het programma van 19/09 bij FOD Volksgezondheid van 13u tot 16u15: 

  13u00 – 13u15: onthaal  

  13u15 – 13u45: gewijzigde regelgeving verminderde prestaties o.w.v medische redenen  

  13u45– 14u45: rol van adviserend arts voor Medex in het kader van re-integratie van langdurig zieken  

  14u15– 14u30: pauze  

  14u30 – 15u00: Empreva : rol van de arbeidsarts in het kader van re-integratietrajecten  

  15u00 – 15u30: Aanbod DG R&O BOSA: loopbaan- en stress-en burnout coaching en heroriënteringen 

  15u30 – 16u15: Vragen en antwoorden