Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Vitruvius: Traject mindful begeleiden NL/FR en Trajecten mindful leiden NL/FR

Dit intensieve leertraject loopt over 4 tot 5 maanden en begeleidt je in je ontwikkeling naar een ‘bewust menswaardig (bege)leiderschap’. Mindfulness en oplossingsgericht werken zijn de rode draad:  je oefent je open milde aandacht, je verdiept je aandacht voor je eigen aspiraties en je wordt je bewust van wat je voorhanden hebt om je aspiraties te bereiken en van welke ingesleten automatismen je jezelf wil bevrijden.

Opleidingsdomein

Plaats

Praktische info

Er zijn 2 groepen:

 • Vitruvius: Traject mindful begeleiden (14 dagen, tweetalig): het intensieve leertraject loopt over 4 maanden en is bedoeld om begeleiders (interne coaches, procesbegeleiders, change managers, …) te helpen in hun ontwikkeling van mindful begeleiderschap.
 • Vitruvius: 2 Trajecten mindful leiden (12 dagen, 1 NL en 1 FR): het intensieve leertraject loopt over 4 maanden en is bedoeld om leidinggevenden te helpen in hun ontwikkeling van mindful leiderschap.

Tijdens het intakegesprek kies je in welke groep jij wil deelnemen. Het traject wordt één keer per jaar georganiseerd: start in september. Alle data kan je terugvinden in het kandidaatstellingsdossier

Locatie:

Abdij van Averbode

Abdijstraat 1 - 3271 Scherpenheuvel-Zichem (residentieel) 

Meebrengen:

nieuw dagboek en schrijfgerief.

Code

STLDSIVVIANR

Contact

Heb je vragen ?

Contacteer ons

 
 • Pluspunten

  Ontdek met het In Vivo-kompas mindful en menswaardig leiden en begeleiden

  Op je leerpad (tijdens en na het traject) is het In Vivo-kompas je gids: Leonardo Da Vinci’s Vitruvius met de belangrijke waarden en condities voor een menswaardige leiderschapscultuur.

  Het kompas visualiseert de bewuste menswaardige leider: hij staat evenwichtig in contact met het vierkant én met de cirkel, balancerend tussen management en leiderschap, verstand en gevoel, de organisatie en haar omgeving, de medewerkers, de resultaten en zingeving.

  Mindful (bege)leiderschap als motor voor cultuurverandering

  Onze samenleving heeft meer dan ooit nood aan integere, menswaardige (bege)leiders die vooral in tijden van crisis bij de juiste lastige vragen durven stil te staan, om vervolgens met open vizier, co-creatieve geest en samen met anderen te verkennen welke duurzame oplossingen effectief het algemeen belang dienen. Authentieke en menswaardige (bege)leiders inspireren, motiveren en ontwikkelen de medewerkers en geven ook vertrouwen en goesting om samen hun engagement waar te maken.

  Intensief residentieel traject

  Investering van een 21-tal dagen (waarvan 12 of 14 begeleid in groep) : Je gaat alleen, per twee en ook in groep veel uitdagingen aan: jezelf ontdekken, werken in een hechte leergroep, leren in peercoachingduo’s, oefenen in begeleiden van groepsprocessen, je karrensporen (ingesleten automatismen) ontdekken, een interventie in je organisatie uitvoeren en het veranderproces evalueren.

  Na het traject: netwerk voor alumni én voor aspirant begeleiders

  Na het traject krijg je een uitnodiging voor het netwerk van alumni van In Vivo-trajecten. Door aan de netwerkdagen deel te nemen blijf je nieuwe vaardigheden en inzichten activeren en kan je ervaringen delen met anderen.

 • Voor wie?

  • Voor leidinggevenden (NL & FR) en interne begeleiders (tweetalig) die een intensief tweetalig en mindful traject willen volgen om verder te evolueren als leidinggevende of als interne begeleider.
  • Het traject mindful begeleiden van 14 dagen vooronderstelt een actieve kennis van de andere landstaal (spreken en begrijpen) en is bedoeld voor interne begeleiders (coaches, hr-verantwoordelijken, change managers, …) met toch enkele jaren ervaring, die hun mindful begeleidershap verder wensen te ontwikkelen om een menswaardig verschil te maken voor zichzelf, hun collega’s en de cultuur van hun organisatie.
  • Het traject mindful leiden van 12 dagen is bedoeld voor leidinggevenden met toch enkele jaren ervaring die hun mindful leiderschap wensen te ontwikkelen om een menswaardig verschil te maken voor zichzelf, hun medewerkers en de cultuur van hun organisatie.
  • Enkel voor wie door zijn eigen organisatie wordt geselecteerd om aan Vitruvius deel te nemen (maximum 6 kandidaten per organisatie per jaar).
 • Intake

  • Klik op ‘Schrijf je in’ en vul het inschrijvingsformulier in
  • Bezorg het formulier aan je opleidingsdienst
  • Als je aanvraag door je organisatie is goedgekeurd, krijg je een uitnodiging voor het intakegesprek
  • Tijdens het intakegesprek bespreek je met een In Vivo-begeleider je concrete ‘verandervraag’. Misschien ken je die vraag al, misschien ontdek je ze tijdens het gesprek.
 • Op het programma

  Het Vitruviustraject loopt over 4 maanden. Je volgt 4 modules die samen 12 (leiden)/14 (begeleiden) dagen in beslag nemen.

  Module 1: Jezelf en de ander (her)ontdekken en een leergroep vormen (3 dagen)

  Het programma start met een intensief vierdaags residentieel seminarie. De deelnemers staan voor de uitdaging om samen een leergroep te bouwen op basis van essentiële ingrediënten: vertrouwen, respect, eerlijkheid, veiligheid, moed, mildheid, open communicatie,... Om zichzelf beter te (her)ontdekken, leren deelnemers hun aandacht mindful terugbrengen in het hier & nu en feedback geven en ontvangen.

  Daarnaast krijgen ze ook de tijd en ruimte voor introspectie en moedigen we ze aan om hun ervaringen op te schrijven in een persoonlijk logboek.
   

  Module 2: Verbindend begeleiden (6 dagen)

  • 2.1 Planningsdag en opstart Peercoaching (2 dagen)

  Op basis van de intense ervaringen van de vierdaagse, worden de peercoachingduo’s en de 4 begeleidingsgroepjes door de leergroep zelf gevormd. De gevormde duo’s coachen mekaar tot het einde van het traject in februari. De bedoeling is dat iedereen leert om menswaardig te coachen en dat elke deelnemer ondersteund wordt in het individuele leertraject door de coach.

  • 2.2 Mindful Procesbegeleiding (2 dagen)

  Elke begeleidingsgroepje van 4 deelnemers verdiept zich in een zelf gekozen begeleiderschapsvraagstuk (vb. hoe medewerkers intrinsiek motiveren? hoe grenzen bewaken?…) en werkt 3 leersessies uit voor de voltallige leergroep op 1 van de 4 beschikbare begeleidingsdagen. Het begeleidingsgroepje van die dag neemt de rol op van procesbegeleider. Iedereen wordt aangemoedigd en geholpen om vanuit deze ervaringen zijn competenties in procesbegeleiding te ontwikkelen.

  • 2.3 Responsief (bege)leiderschap: jezelf bevrijden van reactieve automatismen (2 dagen)

  In dit laatste deel van verbindend begeleiden verkennen deelnemers hun ingesleten automatismen of karrensporen, waarvan ze zich willen bevrijden. Aan de hand van cases uit de praktijk van de deelnemers leren ze hoe ze uit deze ongewenste reactiepatronen kunnen stappen en hoe ze dus ‘responsiever’, m.a.w. bewuster en met meer keuzevrijheid met moeilijke relationele situaties kunnen omgaan.

  Module 3: (Enkel voor het traject Mindful Begeleiden!) De leider co-creëert de organisatiecultuur (2 dagen)

  In deze module leren de deelnemers begeleiderschap te verbinden met menswaardige cultuurverandering en enkele concrete interventies te ondernemen in hun eigen organisaties.

  Module 4: Persoonlijke integratie (3 dagen)

  Op het einde van het traject maken de deelnemers tijdens een 3-daags residentieel seminarie een individuele kwalitatieve balans op van hun evolutie en zoeken ze een manier om deze te verankeren. Deelnemers worden uitgenodigd en aangemoedigd  om actief te blijven in het lerend netwerk van de alumni In Vivo voor Mindful Leren, Samenwerken, Leiden & Begeleiden. Deelname aan deze dagen bevordert herbronning en stimuleert verdere ontwikkeling.   

 • Een voorsmaakje

  Het traject Vitruvius: mindful leiden en begeleiden van de FOD Beleid en Ondersteuning is geïnspireerd op Leonardo Da Vinci’s ‘Vitruvius’: de man in het vierkant en de cirkel.

  Het vierkant staat symbool voor het concrete, het tastbare, de ratio, het verstand … of de organisatie als machine. De cirkel staat symbool voor de cultuur, de mens in de organisatie, zingeving … of de organisatie als gemeenschap.

  Met geheven handen en gespreide benen weerspiegelt de man van Vitruvius het ideaalbeeld van de mensgerichte leider: in contact met het vierkant én met de cirkel, balancerend tussen management en leiderschap, verstand en gevoel, de organisatie en haar omgeving, de medewerkers, resultaten en de zingeving.

  Op het In Vivo-kompas zie je de belangrijke waarden en condities voor een menswaardige leiderschapscultuur:

 • Ter inspiratie

  Meer info over de filosofie van In Vivo.

  Op deze websites vind je meer informatie over onze inspiratiebronnen: