Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Validiteit

Als je mindervalide bent, hebt je recht op een bijkomende vermindering van je bedrijfsvoorheffing.

Als je mindervalide is en geen persoonlijke beroepsinkomsten heeft, hebt je ook recht op een bijkomende vermindering van je bedrijfsvoorheffing.

 

Forfaitaire vermindering (bedragen op 1 januari 2021)

  Per maand
De weddetrekkende is mindervalide  € 37

De partner is mindervalide en heeft geen persoonlijke beroepsinkomsten

€ 37