Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Vermindering bedrijfsvoorheffing bij werkbonus

Vanaf de wedde van april 2011 hebben contractuele personeelsleden die genieten van een werkbonus ( = vermindering van de RSZ-bijdrage) recht op een vermindering van hun bedrijfsvoorheffing.

Bedrag van de vermindering bedrijfsvoorheffing vanaf 01.01.2021 = 33,14% x de werkbonus

 

De vermindering kan nooit groter zijn dan het bedrag van de "gewone" bedrijfsvoorheffing.