Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Visie van de FOD BOSA

Van toepassing voor
  • Partners
  • Federale ambtenaren
  • Burgers
  • Ondernemingen
  • Federale organisaties
  • Regering

Onze visie

De FOD BOSA draagt als centrale actor binnen de federale overheid bij tot een moderne overheid ten dienste van de burgers en ondernemingen.

Vision de BOSA

We doen dit door samen met onze partners te werken aan:

  • een federaal toekomstbestendig hr- en welzijnsbeleid
  • de versterking van de overheid als digitale voorloper die het vertrouwen geniet van de samenleving
  • een federale overheid die als verantwoordelijke actor kwaliteitsvolle overheidsuitgaven realiseert

Het is onze ambitie om zelf een betrouwbare, duurzame en mensgerichte organisatie te zijn.