Werken bij de overheid

Een nieuwe job bij de overheid

 • Wil je bij de overheid aan de slag? Of ben je al ambtenaar en wil je van job of van organisatie veranderen? Bekijk de vacatures voor burgers en ambtenaren op de site van Selor.

Je personeelsdossier, verloning, afwezigheden, evaluatie, …

 • Raadpleeg je digitale personeelsdossier en beheer je verlof en afwezigheden met Self Service. Dat kan enkel als je organisatie al samenwerkt met PersoPoint.
 • Lees de regelgeving  over de verloning, afwezigheden, evaluatie
 • Ontdek het Fed+ aanbod:  voordelen voor federale ambtenaren.

Je eerste aanspreekpunt over je personeelsdossier is de stafdienst P&O van jouw organisatie.

Je professionele ontwikkeling

Blijf je vaardigheden aanscherpen en je talenten ontwikkelen! Grasduin in het leeraanbod voor federale ambtenaren en schrijf je in voor opleidingen, workshops, leertrajecten, studiedagen, evenementen, communities … Of ga meteen aan de slag met het open online aanbod.

Je loopbaan: bevordering, certificering, begeleiding en mobiliteit

Bouw aan je loopbaan door deel te nemen aan bevorderingen en certificatietests:

Geef een nieuwe richting aan je loopbaan als ambtenaar:

De federale overheid als werkgever: informatie en cijfers

 • Ontdek de federale overheid als werkgever.
 • Zoek je gegevens en statistieken over het personeel van de federale overheid? Surf naar het Infocenter.

HR-processen: advies, ondersteuning, samenwerking en co-creatie

De FOD Beleid en Ondersteuning is je partner bij alle HR-processen in de 'employee life cycle'. De ondersteuning is gevarieerd: advies, begeleiding, ontwikkeling op maat, continue opleiding van je experten, IT-applicaties, raamcontracten ...

Ontdek ons aanbod in verschillende HR-domeinen:

Personeelsplan

 • Budgettaire monitoring bij de personeelsplanning

Rekrutering en selectie

 • Wervingscampagnes, screening en selectie, Selor Academy, …

Loon- en personeelsadministratie

 • Loonadministratie, administratief beheer van personeelsdossiers, complexe dossiers, …
 • Beheer en opvolging van de evaluatiecycli, evaluatie van mandaathouders, beroepscommissies, …

Prestatiebeheer

 • Beheer en opvolging van de evaluatiecycli, evaluatie van mandaathouders, beroepscommissies, …

Opleiding en ontwikkeling

 • Ontwikkelingsplan, individueel en voor teams, opleidingscatalogus, leeroplossingen op maat, …
 • Volg de link en meld je aan met naam: Partners en paswoord: OFOIFA17.

Loopbaanbeheer en -begeleiding

 • Mobiliteit, begeleidingstraject, heroriëntering, …

HR-management: strategie en regelgeving

De FOD Beleid en Ondersteuning is je partner op het vlak van HR-strategie. Werk met ons samen om de noden en de uitdagingen voor de komende jaren in kaart te brengen en naar de gepaste HR-strategieën op zoek te gaan.

Je HR-strategieën moeten altijd de federale HR-regelgeving respecteren. De FOD Beleid en Ondersteuning biedt je daarbij hulp en advies:

Welzijn, preventie en bescherming op het werk

Overheidsorganisaties die aangesloten zijn bij Empreva krijgen ondersteuning om te voldoen  aan de wettelijke verplichtingen over veiligheid en gezondheid op het werk: gezondheidstoezicht, veiligheid op het werk,  ergonomie, psychosociale aspecten van arbeid, bedrijfshygiëne...

Speel jij een rol in het welzijnsbeleid van je organisatie als lijnmanager, als vertrouwenspersoon,… ? Dan kan je  je deelnemen aan opleidingen en sensibiliseringsacties.

Uitwerking van de wetgeving over het vakbondsstatuut

De FOD Beleid en Ondersteuning schrijft en herwerkt de wetgeving over de betrekkingen tussen vakorganisaties en federale, gewestelijke, regionale, provinciale en lokale overheden. De FOD doet dat onder het toezicht van de eerste minister en de minister belast met ambtenarenzaken.

Expertise en ondersteuning voor overheden en vakorganisaties voor een correcte toepassing van het vakbondsstatuut

 • interpretatie van de wetgeving over de bevoegdheden van comités, onderhandeling en overleg, prerogatieven van vakorganisaties, vakbondsafgevaardigden …
 • ondersteuning aan overheden die afzonderlijk vakbondsstatuten moeten uitwerken en toepassen
 • administratieve controle van ontwerpen van wetten en besluiten

Contact : info@bosa.fgov.be

Erkenning en representativiteit van vakorganisaties, legitimatiekaarten, secretariaat van Comité B, …

Contact : info@bosa.fgov.be

Opleiding over het vakbondsstatuut