Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

FOD Beleid & Onder­steuning

De FOD Beleid en Ondersteuning is je federale partner als het om IT, hr, organisatiebeheersing, integriteitsbeleid en overheidsopdrachten gaat. Voor enkele andere domeinen, zoals begroting en boekhouding, heeft de FOD een controlerende rol.