Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Interoperabiliteit en integratie

De FOD BOSA levert de federale partners de nodige expertise, diensten en ondersteuning om gegevens op een veilige en gestandaardiseerde manier uit te wisselen.