Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Over de FOD BOSA

De FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) draagt als centrale actor binnen de federale overheid bij tot een moderne overheid ten dienste van de burgers en ondernemingen. We doen dit door samen met onze partners te werken aan een federaal toekomstbestendig hr- en welzijnsbeleid, de versterking van de overheid als digitale voorloper, die het vertrouwen geniet van de samenleving, en een federale overheid, die als verantwoordelijke actor, kwaliteitsvolle overheidsuitgaven realiseert.

Inhoudstafel

 • De Federale Overheidsdienst (FOD) Beleid en Ondersteuning, opgericht op 1 maart 2017, staat de regering bij en ondersteunt de federale organisaties in verschillende domeinen: IT, HR, organisatiebeheersing en integriteitsbeleid, begroting, boekhouding en overheidsopdrachten.

  De FOD Beleid en Ondersteuning is het resultaat van de integratie van de diensten van de FOD Personeel en Organisatie (inclusief Werkenvoor.be, het OFO, FED+ en PersoPoint), van de FOD Budget en Beheerscontrole, van Fedict en van Empreva in één entiteit. Het project paste binnen de context van de redesign van de federale overheid die door de regering werd opgestart in haar akkoord van 9 oktober 2014.

 • Missie, visie, waarden

  • Onze klanten

   Wie zijn onze klanten? Wil je meer weten over wie onze klanten zijn en met wie we vaak samenwerken?

   Meer info over onze klanten

  • Onze waarden

   De FOD BOSA probeert elke dag opnieuw om de dienstverlening aan zijn klanten te verbeteren. Hier lees je wat je van de FOD BOSA mag verwachten inzake bereikbaarheid en klantgerichte houding.

   Meer info over onze waarden

   Meer info over onze engagementen

  • Strategisch plan

   Het strategisch plan bevat de verbintenissen voor de periode van 1 januari 2021 tot het einde van de lopende legislatuur die de FOD BOSA en de federale regering, vertegenwoordigd door Minister De Sutter, Staatssecretaris Michel en Staatssecretaris Bertrand, onderschrijven.

   Meer info over het strategisch plan

  • Duurzame ontwikkeling

   De FOD BOSA zet in op duurzame ontwikkeling door het systematisch in overweging nemen van economische, sociale en ecologische aspecten in de uitvoering van zijn opdrachten en zijn dagelijkse werking.

   Meer info over duurzame ontwikkeling

  • Onze visie

   De FOD BOSA draagt als centrale actor binnen de federale overheid bij tot een moderne overheid ten dienste van de burgers en ondernemingen.

   Meer info over onze visie

  • Mission statement 

   In het kader van bepaalde projecten (bv. fraudebestrijding) verbindt de FOD BOSA zich ertoe bepaalde voorwaarden na te leven ("Mission statement").

   Meer informatie over deze mission statement

 • Ons bestuur

  Het bestuur van de FOD Beleid en Ondersteuning wordt waargenomen door een directiecomité.

  Het directiecomité

  Het directiecomité, dat instaat voor de organisatie, de aansturing en de coördinatie van de FOD Beleid en Ondersteuning, bestaat uit:  

 • De klantenstuurgroep

  Via de klantenstuurgroep kunnen de klantenorganisaties advies verlenen aan de FOD Beleid en Ondersteuning. De klantenstuurgroep bestaat uit:

  • vijf vertegenwoordigers van het college van voorzitters van de federale en programmatorische overheidsdiensten
  • drie vertegenwoordigers van het college van afgevaardigd bestuurders van de openbare instellingen van sociale zekerheid
  • twee vertegenwoordigers van het college van afgevaardigd bestuurders van de instellingen van openbaar nut.
 • Organogram

  De FOD Beleid & Ondersteuning bestaat uit zes directoraten-generaal.

 • organogram DG BSB&I
 • Andere diensten

  De dienst van de voorzitter staat in voor de beleidscoördinatie en managementondersteuning van BOSA. Een aantal specifieke functies rapporteren rechtstreeks aan de voorzitter

  De FOD Beleid en Ondersteuning heeft ook een interne dienst voor de preventie en bescherming op het werk die de maatregelen voor het welzijn van de medewerkers van de FOD Beleid en Ondersteuning bepaalt en uitvoert.

 • Onze ministers en staatssecretarissen

  Hier vind je de ministers en staatssecretarissen die bevoegd zijn voor de FOD BOSA:

 • Kerncijfers

 • Internationale vertegenwoordiging

  De FOD BOSA is op verschillende manieren actief op internationaal niveau via internationale vergaderingen, administratieve samenwerkingsprojecten, het Europees Comité van de sociale dialoog van de Centrale Regeringsadministraties.

  Meer info over internationale overlegorganen

 • Jaarverslagen

  Transparantie over onze activiteiten is belangrijk. Ontdek onze meest markante verwezenlijkingen van de voorbije jaren in deze jaarverslagen.

 • Werken voor de FOD BOSA