Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

506 resultaten
  1. Omzendbrief nr. 708 van 28 oktober 2022

    Omzendbrief nr. 708 van 28 oktober 2022 - Richtlijnen voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt inzake de inzet van de special federal forces en de...
  2. Koninklijk besluit van 29 september 2022

    Koninklijk besluit van 29 september 2022 houdende de integratie van de opdrachten van administratieve vereenvoudiging in de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
  3. Koninklijk besluit van 18 september 2022

    Koninklijk besluit van 18 september 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van...