Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

529 resultaten
Rss
 1. Bericht van 25 januari 2024

  Bericht van 25 januari 2024 met betrekking tot de mededeling van statistische gegevens over de overheidsopdrachten onder de Europese drempels Belgisch Staatsblad van 5 februari...
 2. Wet van 22 december 2023

  Wet van 22 december 2023 tot wijziging van de regelgeving inzake overheidsopdrachten teneinde de toegang van KMO’s tot die opdrachten te bevorderen Belgisch Staatsblad van 8...
 3. Ministerieel besluit van 13 december 2023

  Ministerieel besluit van 13 december 2023 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 17 juni 2016 inzake...
 4. Koninklijk besluit van 17 december 2023

  Koninklijk besluit van 17 december 2023 tot aanpassing van twee drempels in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake...
 5. Omzendbrief nr. 733 van 15 december 2023

  Omzendbrief nr. 733 van 15 december 2023 - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding. - Periode van 1 januari 2024 t.e.m. 31 maart 2024 Belgisch Staatsblad van 20...
 6. Koninklijk besluit van 21 juli 2023

  Koninklijk besluit van 21 juli 2023 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 06-40-2 van de Algemene uitgavenbegroting voor het...
 7. Koninklijk besluit van 21 november 2023

  Koninklijk besluit van 21 november 2023 tot wijziging van diverse bepalingen met betrekking tot de Work Life Balance als omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees...
 8. Koninklijk besluit van 26 oktober 2023

  Koninklijk besluit van 26 oktober 2023 betreffende de toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt Staatsblad van 31 oktober...
 9. Koninklijk besluit van 20 oktober 2023

  Koninklijk besluit van 20 oktober 2023 betreffende de elementen van de procedures en opvolging van interne meldingen, het doel en de inhoud van de archivering van meldingen en de...
 10. Koninklijk besluit van 12 oktober 2023

  Koninklijk besluit van 12 oktober 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2007 houdende de mobiliteit en terbeschikkingstelling van personeel van het federaal...
 11. Omzendbrief nr.725  van 19 september 2023

  Omzendbrief nr.725 van 19 september 2023 - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding - Periode van 1 oktober 2023 t.e.m 31 december 2023 Belgisch Staatsblad van 16...
 12. Omzendbrief van 11 september 2023

  Omzendbrief van 11 september 2023 - Reduceren van veiligheidsrisico’s in het kader van overheidsopdrachten. - Lekken van gevoelige informatie. - Spionage Belgisch Staatsblad van 25...
 13. Koninklijk besluit van 13 augustus 2023

  Koninklijk besluit van 13 augustus 2023 inzake het bestuur van overheidsopdrachten en concessies en tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 18 april...
 14. Omzendbrief nr. 721 van 9 juni 2023

  Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding - Periode van 1 juli 2023 t.e.m 30 september 2023 Belgisch Staatsblad van 28 juli 2023
 15. Koninklijk besluit van 21 juli 2023

  Koninklijk besluit van 21 juli 2023 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid Gecoordineerde versie
 16. Omzendbrief nr. 715 van 8 juni 2023

  Omzendbrief nr. 715 van 8 juni 2023 - Toepassingsrichtlijnen betreffende de risicoanalyse met betrekking tot psychosociale risico’s op het werk Belgisch staatsblad van 30 juni 2023...
 17. Omzendbrief nr.712Bis. van 16 juni 2023

  Omzendbrief nr.712Bis. van 16 juni 2023 - Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2023 en 2024 en de...
 18. Koninklijk besluit van 29 mei 2023

  Koninklijk besluit van 29 mei 2023 houdende de erkenning van ervaring in een hogere weddeschaal en de indexering van de tussenkomst in de kantoorkosten Belgisch Staatsblad van 18...
 19. Koninklijk besluit van 11 mei 2023

  Koninklijk besluit van 11 mei 2023 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale...
 20. Koninklijk besluit van 18 april 2023

  Koninklijk besluit van 18 april 2023 betreffende het integriteitsbeleid en het integriteitsmanagement binnen sommige organisaties van de federale uitvoerende macht en tot wijziging...