Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

522 resultaten
Rss
 1. Omzendbrief nr. 719 van 29 maart 2023 - Brugdagen

  De vaststelling van de brugdagen voor 2023 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993...
 2. Koninklijk besluit van 20 maart 2023

  Koninklijk besluit van 20 maart 2023 tot uitvoering van artikel 29 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat
 3. Besluit van 7 maart 2023

  Besluit van 7 maart 2023 van de directeur-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning tot vaststelling van de lijst met...
 4. Ministerieel besluit van 21 februari 2023

  Ministerieel besluit van 21 februari 2023 tot vaststelling van de samenstelling van het comité voor de weging van de mandaatfuncties (Belgisch Staatsblad van 21 maart 2023)
 5. Omzendbrief nr. 712 van 20 januari 2023

  Omzendbrief nr. 712 - Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2023 en 2024 en de personeelsenveloppes 2023 en 2024
 6. Ministerieel besluit van 10 januari 2023

  Ministerieel besluit van 10 januari 2023 houdende vaststelling van verblijfskostenvergoedingen toegekend aan personeelsleden en afgevaardigden van de Federale Overheidsdienst...
 7. Wet van 8 december 2022

  Wet betreffende de meldingskanalen en de bescherming van de melders van integriteitsschendingen in de federale overheidsinstanties en bij de geïntegreerde politie
 8. Koninklijk besluit van 29 november 2022

  Koninklijk besluit van 29 november 2022 betreffende de toekenning van een voorschot in het kader van overheidsopdrachten omwille van de economische situatie ingevolge de oorlog in...
 9. Koninklijk besluit van 10 november 2022

  tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt
 10. Koninklijk besluit van 10 november 2022

  houdende de deeltijdse stage, de terbeschikkingstelling tijdens een crisis en de expertise-uitwisseling
 11. Omzendbrief nr. 708 van 28 oktober 2022

  Omzendbrief nr. 708 van 28 oktober 2022 - Richtlijnen voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt inzake de inzet van de special federal forces en de...
 12. Koninklijk besluit van 29 september 2022

  Koninklijk besluit van 29 september 2022 houdende de integratie van de opdrachten van administratieve vereenvoudiging in de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
 13. Koninklijk besluit van 18 september 2022

  Koninklijk besluit van 18 september 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van...
 14. Omzendbrief nr. 707 van 15 september 2022

  Omzendbrief nr. 707 van 15 september 2022 - Richtlijnen inzake de toepassing van omzendbrief nr. 693 en 693bis voor de vaccinatie tegen het coronavirus (COVID-19) in de herfst van...