Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

520 resultaten
Rss
 1. Koninklijk besluit van 21 juli 2023

  Koninklijk besluit van 21 juli 2023 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 06-40-2 van de Algemene uitgavenbegroting voor het...
 2. Koninklijk besluit van 21 november 2023

  Koninklijk besluit van 21 november 2023 tot wijziging van diverse bepalingen met betrekking tot de Work Life Balance als omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees...
 3. Koninklijk besluit van 26 oktober 2023

  Koninklijk besluit van 26 oktober 2023 betreffende de toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt Staatsblad van 31 oktober...
 4. Koninklijk besluit van 12 oktober 2023

  Koninklijk besluit van 12 oktober 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2007 houdende de mobiliteit en terbeschikkingstelling van personeel van het federaal...
 5. Omzendbrief nr.725  van 19 september 2023

  Omzendbrief nr.725 van 19 september 2023 - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding - Periode van 1 oktober 2023 t.e.m 31 december 2023 Belgisch Staatsblad van 16...
 6. Omzendbrief van 11 september 2023

  Omzendbrief van 11 september 2023 - Reduceren van veiligheidsrisico’s in het kader van overheidsopdrachten. - Lekken van gevoelige informatie. - Spionage Belgisch Staatsblad van 25...
 7. Koninklijk besluit van 13 augustus 2023

  Koninklijk besluit van 13 augustus 2023 inzake het bestuur van overheidsopdrachten en concessies en tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 18 april...
 8. Omzendbrief nr. 721 van 9 juni 2023

  Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding - Periode van 1 juli 2023 t.e.m 30 september 2023 Belgisch Staatsblad van 28 juli 2023
 9. Koninklijk besluit van 21 juli 2023

  Koninklijk besluit van 21 juli 2023 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid (Belgisch staatsblad van 12 september 2023)
 10. Omzendbrief nr. 715 van 8 juni 2023

  Omzendbrief nr. 715 van 8 juni 2023 - Toepassingsrichtlijnen betreffende de risicoanalyse met betrekking tot psychosociale risico’s op het werk Belgisch staatsblad van 30 juni 2023...
 11. Omzendbrief nr.712Bis. van 16 juni 2023

  Omzendbrief nr.712Bis. van 16 juni 2023 - Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2023 en 2024 en de...
 12. Koninklijk besluit van 29 mei 2023

  Koninklijk besluit van 29 mei 2023 houdende de erkenning van ervaring in een hogere weddeschaal en de indexering van de tussenkomst in de kantoorkosten Belgisch Staatsblad van 18...
 13. Koninklijk besluit van 11 mei 2023

  Koninklijk besluit van 11 mei 2023 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale...
 14. Koninklijk besluit van 18 april 2023

  Koninklijk besluit van 18 april 2023 betreffende het integriteitsbeleid en het integriteitsmanagement binnen sommige organisaties van de federale uitvoerende macht en tot wijziging...
 15. Koninklijk besluit van 20 maart 2023

  Koninklijk besluit van 20 maart 2023 tot uitvoering van artikel 29 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat...
 16. Omzendbrief nr. 717 van 16 maart 2023

  Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding - Periode van 01 april 2023 t.e.m 30 juni 2023. Belgisch Staatsblad van 12 april 2023 Rubriek: Kilometervergoeding
 17. Besluit van 7 maart 2023

  Besluit van 7 maart 2023 van de directeur-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning tot vaststelling van de lijst met...
 18. Ministerieel besluit van 21 februari 2023

  Ministerieel besluit van 21 februari 2023 tot vaststelling van de samenstelling van het comité voor de weging van de mandaatfuncties Belgisch Staatsblad van 21 maart 2023