Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

538 resultaten
Rss
 1. Arrêté ministériel 24 avril 2024

  Ministerieel besluit 24 april 2024 tot vaststelling van het model van aangifte van arbeidsongeval inzake arbeidsongevallen in de overheidssector Belgisch Staatsblad van 26 april...
 2. Omzendbrief nr. 732 van 15 april 2024

  Omzendbrief nr. 732 van 15 april 2024 - Aanbevelingen met betrekking tot de begeleiding van een personeelslid met medische, sociale of familiale problemen Belgisch Staatsblad van...
 3. Koninklijk besluit  van 9 april 2024

  Koninklijk besluit van 9 april 2024 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende arbeidsongevallen in de overheidssector Belgische Staatsblad van 26 april 2024
 4. Omzendbrief nr. 737 van 25 maart 2024

  Omzendbrief nr. 737 van 25 maart 2024 - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding. - Periode van 1 april 2024 t.e.m. 30 juni 2024 Belgisch Staatsblad van 27 maart 2024
 5. Wet van 13 maart 2024

  Wet van 13 maart 2024 tot motivering van ontslag en kennelijk onredelijk ontslag van contractuele werknemers in de overheidssector (1) Belgisch Staatsblad van 20 maart 2024
 6. Bericht van 25 januari 2024

  Bericht van 25 januari 2024 met betrekking tot de mededeling van statistische gegevens over de overheidsopdrachten onder de Europese drempels Belgisch Staatsblad van 5 februari...
 7. Wet van 22 december 2023

  Wet van 22 december 2023 tot wijziging van de regelgeving inzake overheidsopdrachten teneinde de toegang van KMO’s tot die opdrachten te bevorderen Belgisch Staatsblad van 8...
 8. Ministerieel besluit van 13 december 2023

  Ministerieel besluit van 13 december 2023 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 17 juni 2016 inzake...
 9. Omzendbrief nr. 714 van 18 december 2023

  Omzendbrief nr. 714 van 18 december 2023 - Verwerking van persoonsgegevens. - Herinnering aan het juridische kader en aanbevelingen Belgisch Staatsblad van 30 januari 2024
 10. Koninklijk besluit van 17 december 2023

  Koninklijk besluit van 17 december 2023 tot aanpassing van twee drempels in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake...
 11. Omzendbrief nr. 733 van 15 december 2023

  Omzendbrief nr. 733 van 15 december 2023 - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding. - Periode van 1 januari 2024 t.e.m. 31 maart 2024 Belgisch Staatsblad van 20...
 12. Koninklijk besluit van 21 juli 2023

  Koninklijk besluit van 21 juli 2023 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 06-40-2 van de Algemene uitgavenbegroting voor het...
 13. Koninklijk besluit van 21 november 2023

  Koninklijk besluit van 21 november 2023 tot wijziging van diverse bepalingen met betrekking tot de Work Life Balance als omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees...
 14. Koninklijk besluit van 26 oktober 2023

  Koninklijk besluit van 26 oktober 2023 betreffende de toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt Staatsblad van 31 oktober...
 15. Koninklijk besluit van 20 oktober 2023

  Koninklijk besluit van 20 oktober 2023 betreffende de elementen van de procedures en opvolging van interne meldingen, het doel en de inhoud van de archivering van meldingen en de...
 16. Koninklijk besluit van 12 oktober 2023

  Koninklijk besluit van 12 oktober 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2007 houdende de mobiliteit en terbeschikkingstelling van personeel van het federaal...
 17. Omzendbrief nr.725  van 19 september 2023

  Omzendbrief nr.725 van 19 september 2023 - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding - Periode van 1 oktober 2023 t.e.m 31 december 2023 Belgisch Staatsblad van 16...
 18. Omzendbrief van 11 september 2023

  Omzendbrief van 11 september 2023 - Reduceren van veiligheidsrisico’s in het kader van overheidsopdrachten. - Lekken van gevoelige informatie. - Spionage Belgisch Staatsblad van 25...
 19. Koninklijk besluit van 13 augustus 2023

  Koninklijk besluit van 13 augustus 2023 inzake het bestuur van overheidsopdrachten en concessies en tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 18 april...