Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Verloning en voordelen

Raadpleeg alle informatie over je loon, toelagen, premies en voordelen waarop je recht hebt.

Regelgeving

  • Koninklijk besluit van 11 december 2019

    Koninklijk besluit van 11 december 2019 tot invoering van een aanvullend pensioen aan sommige personeelsleden van het federaal openbaar ambt, van het gerechtspersoneel en het...

  • Omzendbrief nr. 592 van 3 december 2008

    Omzendbrief nr. 592 van 3 december 2008 betreffende de geldelijke anciënniteit van de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt.
  • Koninklijk besluit van 11 februari 1991

    Koninklijk besluit van 11 februari 1991 tot vaststelling van de individuele geldelijke rechten van de personen bij arbeidsovereenkomst aangeworven in de federale overheidsdiensten