Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Commissie voor de overheidsopdrachten

De Commissie voor de overheidsopdrachten werd opgericht om advies uit te brengen over voorontwerpen van wet of besluit tot bepaling van de algemene gunnings- en uitvoeringsregels van overheidsopdrachten.

Van toepassing voor
Aanbestedende overheden

Inhoudstafel

Opdrachten

Op vraag van de Eerste Minister brengt de Commissie voor de overheidsopdrachten advies uit over voorontwerpen van wet of besluit tot bepaling van de algemene gunnings- en uitvoeringsregels van overheidsopdrachten.

De Commissie voor de overheidsopdrachten kan zich ook uitspreken over problemen inzake de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen houdende regeling van overheidsopdrachten en over vragen van algemene aard betreffende overheidsopdrachten.

 

Samenstelling

De Commissie voor de overheidsopdrachten bevat vertegenwoordigers van de maar ook van de opdrachtnemers. De leden werken voor de federale overheid maar ook voor de gefedereerde entiteiten. Ook de beroepsverenigingen en de vakbondsorganisaties zijn in de Commissie vertegenwoordigd.

 

Werking

De Commissie voor de overheidsopdrachten werd ingesteld bij de diensten van de Eerste Minister. Het secretariaat van de Commissie wordt waargenomen door de dienst overheidsopdrachten van de Kanselarij van de Eerste Minister.

 

Contact

Met vragen kun je terecht bij 16_sec_cmp_coo@premier.fed.be.

Regelgeving

Koninklijk besluit van 10 maart 1998

Koninklijk besluit van 10 maart 1998 tot inrichting van de Commissie voor de overheidsopdrachten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27 maart 1998.