Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Strategische ondersteuning

De FOD BOSA staat overheidsdiensten bij met strategisch advies en ondersteuning rond strategieontwikkeling, organisatiebeheer, hr-beleid, innovatie, change management, communicatie, inclusie en leiderschap.

Nieuws

 • Federaal integriteitsbeleid krijgt duw in rug

  Publication date
  07 september 2023
  Op 5 september organiseerde de FOD BOSA de openingszitting van het netwerk van integriteitscoördinatoren in aanwezigheid van Petra De Sutter, minister van Ambtenarenzaken. Deze...
 • Maak kans op de Federale Inclusieprijs 2023

  Publication date
  29 augustus 2023
  Wil je een inclusieve actie van jouw organisatie zichtbaar maken? Goede praktijken uitwisselen tussen federale organisaties? Jouw organisatie laten schitteren en kans maken op een...
 • Federaal personeel: risicomonitoring mei 2023

  Publication date
  21 juli 2023
  De Ministerraad van 20 juli 2023 heeft kennis genomen van het verslag van mei 2023 met de resultaten van de Monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten...

Publicaties