Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Enkele basisbegrippen

Kom meer te weten over het hoe en waarom van overheidsopdrachten, aan de hand van enkele basisbegrippen die worden toegelicht.