Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Begroting en boek­houding

De FOD BOSA speelt een belangrijke rol bij de opvolging van de federale begroting en de overheidsboekhouding. Kom meer te weten over de processen die erachter schuilgaan en de plaats die onze organisatie daarbij inneemt. Hier vind je meer informatie over de opmaak, uitvoering, monitoring en neerlegging van de begroting en de ondersteunende tools die ingezet worden, en vind je ook alles over het macrobudgettair beleid.

Nieuws

 • Spending Reviews 2022

  Publication date
  22 november 2022
  Met de spending reviews wil men de effectiviteit van uitgavenprogramma’s en het beleid verbeteren, de uitgaven beter afstemmen op prioriteiten van de overheid en het niveau van de...
 • Ontwerpbegrotingsplan van België 2023

  Publication date
  18 oktober 2022
  In het kader van het Europese semester moet België elk jaar tegen uiterlijk 15 oktober een ontwerpbegrotingsplan indienen voor het komende jaar. Deze verordening voorziet in de...