Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Begroting en boek­houding

De FOD BOSA speelt een belangrijke rol bij de opvolging van de federale begroting en de overheidsboekhouding. Kom meer te weten over de processen die erachter schuilgaan en de plaats die onze organisatie daarbij inneemt. Hier vind je meer informatie over de opmaak, uitvoering, monitoring en neerlegging van de begroting en de ondersteunende tools die ingezet worden, en vind je ook alles over het macrobudgettair beleid.

Nieuws

Publicaties