Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Administratieve vereenvoudiging

De procedures vereenvoudigen, de administratieve lasten voor de burgers, bedrijven en verenigingen verminderen.

Regelgeving

  • Koninklijk besluit van 29 september 2022

    Koninklijk besluit van 29 september 2022 houdende de integratie van de opdrachten van administratieve vereenvoudiging in de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
  • Wet van 5 mei 2014

    Wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de...
  • Wet van 15 december 2013

    Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging. Belgisch Staatsblad van 31 december 2013