Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Monitoring

De omzendbrief “P&O/2012/e-Proc” van 30 november 2012, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 december 2012 bevat een aantal maatregelen omtrent het gebruik van de e-Procurement applicaties, beheerd door de FOD Beleid en Ondersteuning.

Van toepassing voor
  • Federale aankopers
  • Ondernemingen
  • Aanbestedende overheden

Monitoring

De omzendbrief “P&O/2012/e-Proc” van 30 november 2012, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 december 2012 bevat een aantal maatregelen omtrent het gebruik van de e-Procurement applicaties, beheerd door de Beleid en Ondersteuning. Dankzij deze applicaties kunnen overheidsopdrachten elektronisch worden afgehandeld. Dit leidt tot meer efficiëntie en concurrentie, en werkt aldus kostenbesparend.

De maatregelen in deze omzendbrief vormen een verplichting voor alle FOD’s, ’s, het Ministerie van Defensie, De Wetenschappelijke Instellingen en de Koninklijke Munt. Voor de Instellingen van Openbaar Nut en voor de Instellingen voor de Sociale Zekerheid betreft deze omzendbrief geen verplichting, doch een sterke aanbeveling.

De FOD Beleid en Ondersteuning is belast met het opstellen van een driemaandelijkse rapport, waarin een aantal indicatoren omtrent het gebruik van de e-Procurement applicaties worden weergegeven.

 
Periode Aantal opdrachten

% Opdracht documenten online

% Elektronische offertes online

Aantal elektronisch geopende opdrachten

% Elektronische offertes

Gemiddelde offertes per overheidsopdracht

01/10/2021 - 31/12/2021 (XLSX, 20.89 KB) 199

99,50%

98,49% 122 97,75% 2,82
01/01/2022 - 31/03/2022 (XLSX, 20.83 KB) 189 99,47% 97,88% 125 98,67% 3,56
01/04/2022 - 30/06/2022 (XLSX, 21.23 KB) 195 98,97% 98,46% 128 98,99% 3,05
01/07/2022 - 30/09/2022 (XLSX, 31.86 KB) 248 100% 99,60% 121 98,15% 2,46
01/10/2022 - 31/12/2022 (XLSX, 31.36 KB) 205 100% 99,02% 119 99,51% 3,29
  Free Market
Periode

Aantal opdrachten

% Opdracht documenten online

% Elektronische offertes online

Aantal elektronisch geopende opdrachten % Elektronische offertes Gemiddelde offertes per overheidsopdracht
01/10/2021 - 31/12/2021 (XLSX, 20.89 KB) 450 99,11 %     12,22% 30 100% 2,8
01/01/2022 - 31/03/2022 (XLSX, 20.83 KB) 752 99,73% 9,31% 37 94,59% 1,76
01/04/2022 - 30/06/2022 (XLSX, 21.23 KB) 617 99,68% 12,64% 36 94,44% 1,7
01/07/2022 - 30/09/2022 (XLSX, 31.86 KB) 607 99,67% 15,32% 44 99,20% 2,89
01/10/2022 - 31/12/2022 (XLSX, 31.36 KB) 476 99,79% 10,71% 29 95,40% 2,35
  e-Catalogue
Periode

Aantal geplaatste bestellingen 

Bedrag besteld exclusief BTW

Bedrag besteld inclusief BTW

01/10/2021 - 31/12/2021 (XLSX, 20.89 KB) 8 025 10 961 789,51     12 806 505,68

 
01/01/2022 - 31/03/2022 (XLSX, 20.83 KB) 7 834 37 907 147,57     45 350 007,89

 
01/04/2022 - 30/06/2022 (XLSX, 21.23 KB) 6 718 19 577 450,00     23 236 462,46

 
01/07/2022 - 30/09/2022 (XLSX, 31.86 KB) 6 842 4 768 927,61 5 658 089,64
01/10/2022 - 31/12/2022 (XLSX, 31.36 KB) 7 473 7 153 222,86 8 416 220,75Wenst u een meer gedetailleerd rapport; contacteer de helpdesk e-Procurement.