Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Monitoring

De omzendbrief “P&O/2012/e-Proc” van 30 november 2012, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 december 2012 bevat een aantal maatregelen omtrent het gebruik van de e-Procurement applicaties, beheerd door de FOD Beleid en Ondersteuning.

Van toepassing voor
  • Federale aankopers
  • Ondernemingen
  • Aanbestedende overheden

Monitoring

De omzendbrief “P&O/2012/e-Proc” van 30 november 2012, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 december 2012 bevat een aantal maatregelen rond het gebruik van de e-Procurement applicaties, beheerd door de Beleid en Ondersteuning. Dankzij deze applicaties kunnen overheidsopdrachten elektronisch worden afgehandeld. Dit leidt tot meer efficiëntie en concurrentie, en werkt zo kostenbesparend.

De maatregelen in deze omzendbrief vormen een verplichting voor alle FOD’s, ’s, het Ministerie van Defensie, de Wetenschappelijke Instellingen en de Koninklijke Munt. Voor de Instellingen van Openbaar Nut en voor de Instellingen voor de Sociale Zekerheid betreft deze omzendbrief geen verplichting, wel een sterke aanbeveling.

De FOD Beleid en Ondersteuning is belast met het opstellen van een driemaandelijkse rapport, waarin een aantal indicatoren rond het gebruik van de e-Procurement applicaties worden weergegeven.

 
Periode Aantal opdrachten

% Opdracht documenten online

% Elektronische offertes online

Aantal elektronisch geopende opdrachten

% Elektronische offertes

Gemiddelde offertes per overheidsopdracht

01/04/2022 - 30/06/2022 (XLSX, 21.23 KB) 195 98,97% 98,46% 128 98,99% 3,05
01/07/2022 - 30/09/2022 (XLSX, 31.86 KB) 248 100% 99,60% 121 98,15% 2,46
01/10/2022 - 31/12/2022 (XLSX, 31.36 KB) 205 100% 99,02% 119 99,51% 3,29
01/01/2023 - 31/03/2023 (XLSX, 34.71 KB) 182 99,45% 97,80% 167 98,40% 3,9
01/04/2023 - 30/06/2023 (XLSX, 34.96 KB) 250 99,20% 98,80% 221 99,32% 3,5
  Free Market
Periode

Aantal opdrachten

% Opdracht documenten online

% Elektronische offertes online

Aantal elektronisch geopende opdrachten % Elektronische offertes Gemiddelde offertes per overheidsopdracht
01/04/2022 - 30/06/2022 (XLSX, 21.23 KB) 617 99,68% 12,64% 36 94,44% 1,7
01/07/2022 - 30/09/2022 (XLSX, 31.86 KB) 607 99,67% 15,32% 44 99,20% 2,89
01/10/2022 - 31/12/2022 (XLSX, 31.36 KB) 476 99,79% 10,71% 29 95,40% 2,35
01/01/2023 - 31/03/2023 (XLSX, 34.71 KB) 689 98,55% 11,32% 50 98,61% 2,08
01/04/2023 - 30/06/2023 (XLSX, 34.96 KB) 552 97,83% 19,75% 55 98,18% 2,33
  e-Catalogue
Periode

Aantal geplaatste bestellingen 

Bedrag besteld exclusief BTW

Bedrag besteld inclusief BTW

01/04/2022 - 30/06/2022 (XLSX, 21.23 KB) 6 718 19 577 450,00     23 236 462,46

 
01/07/2022 - 30/09/2022 (XLSX, 31.86 KB) 6 842 4 768 927,61 5 658 089,64
01/10/2022 - 31/12/2022 (XLSX, 31.36 KB) 7 473 7 153 222,86 8 416 220,75
01/01/2023 - 31/03/2023 (XLSX, 34.71 KB) 9 770 6 849 693,59 8 175 218,86
01/04/2023 - 30/06/2023 (XLSX, 34.96 KB) 7 607 5 472 573,23 6 565 035,63Wens je een meer gedetailleerd rapport? Contacteer de helpdesk e-Procurement.