• Burger of ambtenaar? Vind de lijst met vacatures, de mogelijkheden op vlak van opleiding en certificering en alle info om je loopbaan te beheren
  • HR-professional bij de federale overheid? Ontdek de mogelijkheden tot samenwerking en co-creatie met de FOD Beleid en Ondersteuning in de verschillende HR-domeinen
  • Informatie voor vakorganisaties en overheden die moeten werken conform het vakbondsstatuut
  • Onderneming? Raadpleeg de overheidsopdrachten, dien een offerte in en volg je offertes op
  • Overheidsorganisatie? Beheer je overheidsopdrachten, bekijk de raamcontracten of vraag ondersteuning bij je opdracht
  • Zoek informatie en vraag ondersteuning bij het gebruik van het boekhoudingsplatform FEDCOM
  • Vraag ondersteuning en advies over de rapportering rond overheidsboekhouding
  • Vind de adviezen van de Commissie voor Openbare Comptabiliteit
 • Zoek informatie over:

  • de federale begroting of de administratieve controle van de begroting
  • de Europese budgettaire verplichtingen
  • de Algemene gegevensbank enhet Europees Stelsel van Rekeningen
  • het federale begrotingsbeleid, de rapporten van het monitoringcomité
  • Digitaliseer je dienstverlening aan burgers en ondernemingen
  • Bekijk de nieuwste digitale diensten voor overheid en ondernemingen
  • Info over beleidsevaluatie, bestuurs- en beheersovereenkomsten en strategieontwikkeling
  • Ontdek het aanbod transformatie en veranderingsmanagement en het federale beleid integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid
  • Vind het aanbod rond herstructureringen, procesoptimalisatie, interne controlesysteem, kwaliteitsmanagement en klantgerichtheid
  • Strategische data en publicaties over de federale overheid