Contact

Algemeen adres

FOD Beleid en Ondersteuning

Simon Bolivarlaan 30, bus 1
WTC III
1000 Brussel

info@bosa.fgov.be

+32 (0)2 740 74 74, van maandag tot vrijdag van 8u tot 17u

Routebeschrijving

Bekijk de ligging en bereikbaarheid via Google Maps of in dit document.