Contact

Algemeen adres

FOD Beleid en Ondersteuning

Simon Bolivarlaan 30, bus 1
WTC III
1000 Brussel

info@bosa.fgov.be

+32 (0)2 740 74 74, van maandag tot vrijdag van 8u tot 17u

Routebeschrijving

Bekijk de ligging en bereikbaarheid via Google Maps of in dit document.

Vragen?

Heb je een vraag over een van onze diensten: opleiding, digitale diensten, organisatiebeheer, integriteitsbeleid, overheidsopdrachten, budget en boekhouding? Stuur dan een e-mail naar info@bosa.fgov.be

 

Heb je een vraag over een selectie? Vul dan het contactformulier in op de site van Selor.