Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuws

143 resultaten
Rss
 1. Rouwverlof contractuelen

  Publication date
  06 februari 2023
  De Ministerraad van 3 februari 2023 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat artikel 15bis wijzigt van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven...
 2. PersoPoint onboardings 2023

  Publication date
  01 februari 2023
  In de loop van 2023 zullen 12 nieuwe entiteiten toetreden tot de FOD BOSA voor het beheer van de dossiers van hun personeelsleden.
 3. Je loopbaan na een afwezigheid van lange duur

  Publication date
  01 februari 2023
  Het Loopbaancentrum van de FOD BOSA begeleidt je bij elke stap van je loopbaan en onder meer bij je terugkeer naar het werk na een afwezigheid van lange duur.
 4. In het Staatsblad: Kilometervergoeding

  Publication date
  30 januari 2023
  Het bedrag van de kilometervergoeding vanaf 1 januari 2023 is bekend. De omzendbrief nr. 713 die in deze driemaandelijkse herziening voorziet, is bekendgemaakt in het Belgisch...