Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Belgisch EU-voorzitterschap 2024

België neemt het roterend voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie over van 1 januari tot en met 30 juni 2024. De FOD BOSA organiseert in totaal 13 evenementen verspeid over het hele land.

 • In de eerste helft van 2024 is België voorzitter van de Raad van de Europese Unie. De federale regering organiseert in dit semester tientallen evenementen waarop regeringsleden uit de overige 26 lidstaten van de EU worden uitgenodigd, samen met andere vertegenwoordigers van binnen en buiten de Unie.

  • BelPres_Logo

  • De FOD BOSA organiseert in totaal 13 evenementen, waarvan enkele al in 2023 gepland stonden. De beleidsdomeinen waarbinnen deze evenementen georganiseerd worden behoren tot de bevoegdheden van de FOD BOSA: ambtenarenzaken, telecom, digitalisering, budget, … Sommige evenementen worden bijgewoond door ministers, andere door directeur-generaals en nog andere door experten. Telkens om kennis en ervaringen uit te wisselen, nieuwe samenwerkingen aan te gaan of bestaande te bekrachtigen.  

   Naar de website van het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

 • datum plaats evenement
  19-22/09/2023 Brussel (FOD BOSA) ICA conference
  04/12/2023 Brussel D9+ conference
  16/01/2024 online EUPAN DG Meeting
  7-8/02/2024 Gent Tomorrow's Tech Today
  26-27/02/2024 Gent EUPAN Ministerial meeting 
  13-14/03/2024 Leuven Budget Committee meeting
  27-28/03/2024 La Hulpe EUPAN Working Level meeting
  11-12/04/2024 Louvain-La-Neuve Informal Telecom Council
  17-19/04/2024 Brussel (FOD BOSA) DISPA meeting
  7-8/05/2024 Egmont CIO meeting
  13-16/05/2024 Brussel (FOD BOSA) EUPAN Summer School
  27-29/05/2024 Brugge EUPAN DG meeting
  30/05/2024 Brussel EUPAN Social Dialogue Committee