Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Overheids­opdrachten

De FOD BOSA adviseert en ondersteunt overheidsdiensten bij overheidsopdrachten. Dat doen we door een waaier van raamovereenkomsten voor aankopen aan te bieden en advies te geven over de regelgeving rond dit thema. Verder zorgen we voor het beheer, de evolutie en het onderhoud van het e-Procurement-platform, waar overheidsopdrachten van federale, regionale en lokale overheden terug te vinden zijn.

 • In de kijker

  • Nieuw e-Procurement platform

   De huidige toepassingen, die samen het e-Procurementplatform vormen, worden vervangen door een nieuw, geïntegreerd en verbeterd platform tegen het einde van het eerste kwartaal...
  • Marktprospectie

   Voor je start met het opmaken van een bestek doe je een marktverkenning. Hoe en waarom je dat doet, lees je hier.

Nieuws

 • Aanbevelingen bij de recente prijsstijgingen

  Publication date
  07 juli 2022
  In het kader van de overheidsopdrachten werden aanbevelingen opgemaakt na de aanzienlijke tot extreme prijsstijgingen en prijsschommelingen van de laatste weken.