Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Aantal kinderen ten laste

 

  De bedrijfsvoorheffing wordt met volgende bedragen verminderd als je kinderen ten laste heeft:

  Aantal kinderen ten laste Totale vermindering per maand (bedragen op 1 januari 2022)
  1 € 39
  2 € 110
  3 € 291
  4 € 510
  5 € 750
  6 € 991
  7 € 1.232
  8 €1.498
  meer dan 8 € 1.498+ € 268 per kind > 8
  vb. 9

  € 1.498 + (1 x € 268) = € 1.766

  vb. 10

  € 1.498 + (2 x € 268) = € 2.034

   

  • Indien er meer dan 8 kinderen ten laste zijn, dan wordt de verschuldigde bedrijfsvoorheffing voor 8 kinderen ten laste maandelijks verminderd met € 268 per kind ten laste boven het achtste.
  • Een mindervalide kind telt voor twee.
  • De echtgenoten of wettelijk samenwonenden moeten zelf kiezen wie van beide partners de vermindering geniet.

   Hiervoor moeten zij samen een attest invullen dat door beiden ondertekend moet worden. Het attest moet aan de werkgever van de partner die recht heeft op de vermindering bezorgd worden. Ook de werkgever van de andere partner moet op de hoogte gebracht worden.
  • De niet-hertrouwde weduwe(naar) of een ongehuwde ouder heeft recht op een bijkomende vermindering van de bedrijfsvoorheffing van € 39 (bedrag op 1 januari 2022). Dit is het totale bedrag van de vermindering, dus niet per kind.
  • Het bedrag van de vermindering voor de kinderen ten laste is gelijk voor iedereen. De grootte van het belastbare inkomen speelt geen rol.