Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Overzicht authentieke bronnen

Hier vind je het overzicht van de authentieke bronnen van de verschillende overheden van ons land.

Inhoudstafel

 • Bronnen binnen de federale overheid (Sociale Zekerheid)

  Bronnen binnen de federale overheid (Sociale Zekerheid)
  Bron Beheerder Omschrijving Link naar de website van de beheerder

  Bronnen KSZ

  • Burgers
  • Ondernemingen
  • KSZ Operationeel
  • KSZ Datawarehouse
  KSZ  

  Sociale Zekerheid/burger

  Sociale Zekerheid/onderneming

  KSZ/diensten

  KSZ/Datawarehouse

  Wachtregister   Door de wet van 24 mei 1994 tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend werd het aantal in het Rijksregister beschikbare gegevens uitgebreid met een aantal gegevens over kandidaat-vluchtelingen. KSZ/wachtregister

  Bronnen eHealth

  • Burgers
  • Zorgverstrekkers
  • eHealth-platform
  eHealth  

  Mijn gezondheid

  e-Health/professionelen

  e-Health/platform

 • Bronnen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Bronnen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
  Bron Beheerder Beschrijving Link naar website van de beheerder

  CIBG

  FIDUS Startpagina van Fidus over authentieke bronnen CIBG Brussels
 • Bronnen binnen het Vlaams Gewest

  Bronnen binnen het Vlaams Gewest
  Bron Beheerder Beschrijving Link naar website van de beheerder

  Algemeen overzicht

  Informatie Vlaanderen Startpagina van Informatie Vlaanderen voor authentieke bronnen van de Vlaamse Overheid Overzicht Authentieke gegevensbronnen
  MAGDA bronnen MAGDA Overzicht van alle gegevensbronnen beschikbaar op het MAGDA-platform MAGDA-catalogus

  Leer en ervaringsbewijzen-databank

  LED Databank met diploma’s en getuigschriften LED-database
 • Bronnen binnen het Waals Gewest

  Bronnen binnen het Waals Gewest 
  Bron Beheerder Beschrijving Link naar website van de beheerder

  BCED

  BCED Startpagina van de BCED voor authentieke bronnen van de Waalse Overheid eWBS