Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Catalogus van goede praktijken 2012 - Relationeel welzijn op het werk

Publication date

Deze catalogus verzamelt goede praktijken van federale organisaties om de ontplooiing van de medewerkers op hun werkplek te stimuleren. Ze bestaat uit praktische fiches die volgens zes thema's gerangschikt zijn:

gezondheid
sport
cultuur
evenwicht privéleven/beroepsleven
human resources
welzijn
Deze editie vervangt de catalogus van goede praktijken 2011.

Deel deze publicatie